MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.

přednosta kliniky – Interní gastroenterologická klinika


telefon: 532 23 3508
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Přednosta kliniky

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Oborová komise Internal Diseases, Vnitřní nemoci
Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní gastroenterologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
telefon 532 23 3508, 547 193 387
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 24021
Interní informace Portál MU IS MU