doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

proděkan pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty


telefon: 532 23 2451
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Lékařská fakulta
Pracovní zařazení Proděkan pro anglické studium a internacionalizaci

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Lékařská fakulta
Komise pro technický rozvoj Lékařská fakulta
Porada vedení Lékařská fakulta
Rozvrhová komise Lékařská fakulta
Vědecká rada Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Interní kardiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docent
telefon 532 23 2451
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 24031
Interní informace Portál MU IS MU