doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

proděkan pro anglické studium a internacionalizaci Lékařské fakulty


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2451
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 7. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Implantabilní kardiovertery - defibrilátory v primární prevenci náhlé srdeční smrti
Oponenti habilitační práce doc.MUDr.Martin Fiala, Ph.D. (Nemocnice Podlesí Třínec)
doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUDr. Alan Bulava, Ph.D. (Kardiocentrum Nemocnice Č.Budějovice)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 2. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D. (Interní kardiologická klinika LF MU)
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUDr. Alan Bulava, Ph.D. (Kardiocentrum Nemocnice Č.Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info