prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jan Pachl, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení 3. Lékařská fakulta UK Praha - Klinika anesteziologie a resuscitace
Obor řízení Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2005
Datum ukončení řízení 5. 11. 2006
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Karel Cvachovec, DrSc. (UK Praha-2.lékařská fakulta)
prof.MUDr.Jan Lébl, DrSc. (UK Praha- 3.lékařská fakulta)
doc.MUdr.Eduard Kasal, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 5. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info