RNDr. Martina Špundová, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 11. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Leaf senescence as a light-dependent process
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info