doc. RNDr. Martina Špundová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Martina Špundová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 3. 2019
Datum ukončení řízení 1. 3. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Leaf senescence as a light-dependent process
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR)
doc. RNDr. Jan Hejátko, Ph.D. (Středoevropský technologický institut MU)
prof. Ing. Marián Brestič, CSc. (Slovenská polńohospodárska univerzita v Nitre)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 3. 10. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Miloš Barták, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. Ing. Jiří Šantrůček, CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D. (Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 12. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info