PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.

odborný asistent – Biochemický ústav


kancelář: bud. A16/309
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4785
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PharmDr. Jiří Kos, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská chemie a biochemie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 13. 4. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Studium biologicky aktivních amidů jako potenciálních léčiv
Oponenti habilitační práce doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD. (Katedra chemickej teórie liečiv, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
doc. Mgr. Lucie Plíhalová, Ph.D. (Katedra chemické biologie, Přírodovědecká fakulta UPOL)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 10. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Martina Řezáčová, Ph.D. (Ústav lékařské biochemie, LF UK, Hradec Králové)
prof. Jerzy Silberring, Ph.D. (Department of Analytical Chemistry and Biochemistry, AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)
prof. MUDr. Martin Péč, PhD. (Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 1. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info