prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Josef Šmajs, 23. 11. 1938, Skvrňov okr. Kolín, ženatý, tři děti
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství, Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor filosofie
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996-1997: profesorské řízení, profesor filosofie, MU v Brně
 • 1993: habilitace, docent filosofie, "Evoluční ontologie", MU v Brně
 • 1986: docent filosofie jmenováním
 • 1978: CSc., filosofie, "Vědeckotechnický pokrok ve vojenství"
 • 1972: PhDr., filosofie, "Filosofie vědy" FF MU v Brně
 • 1972: FF obor filosofie MU v Brně
 • 1969: Ing., strojní inženýství, VA v Brně
Přehled zaměstnání
 • 2003: ESF MU v Brně
 • 1979: FF MU v Brně
 • 1964-1979: VA v Brně
 • 1959-1964: ČSLA
 • 1956-1959: ŽTU Litoměřice
 • 1953-1956: Jedenáctiletka Uhlířské Janovice
Pedagogická činnost
 • Ontologie
 • Gnoseologie
 • Příroda a kultura
 • Filosofie techniky
 • Základy filosofie
 • Environmentální a podnikatelská etika
Vědeckovýzkumná činnost
 • Researcher ID: L-8497-2014
 • Evoluční ontologie
 • Evoluční gnoseologie
 • Filosofický problém kultury
 • Filosofický problém informace
 • Příroda a kultura
 • Ekonomika a příroda
Akademické stáže
 • září-prosinec 1999: Universität Saarlandes, Saarbrücken
 • březen-duben 1996: Universita Sankt Petersburg
 • duben 1993: Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Wien
 • květen 1989: Universita Waršava
 • leden-květen 1983: Universität Leipzig
Universitní aktivity
 • 1987-1989: proděkan FF
 • 1989-1996: člen akademického senátu FF MU
 • 1993-1996: člen akademického senátu MU
 • 1994-1996: člen Rady vysokých škol MŠMT
 • 1996-2000: vedoucí katedry filosofie 1995-2000: člen vědecké rady FF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 1990-1992: člen poradního sboru Ministerstva ŽP
 • 1995: člen poradního výboru "International Consulting Committee of the Ecology & Life Foundatition"
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1986: člen redakční rady Filosofického časopisu
 • 1990-1992: předseda redakční rady časopisu EKO
 • 1990-1994: člen redakční rady slovenského časopisu Filosofia
 • 1996: předseda redakční rady SPFFBU
 • 2000: člen redakční rady Journal of Ecology and Health
Vybrané publikace
 • ŠMAJS, Josef. K čemu dnes potřebujeme filosofii? In Britské listy. Občanské sdružení Britské listy, 2015. s. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofický koncept Ústavy Země. Listy: dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Bratislava: Burian a Tichák s.r.o., 2015, roč. 45, č. 3, s. 67-70. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofický koncept Ústavy Země. Sedmá generace. Brno: Hnutí Duha, 2015, roč. 24, č. 2, s. 42-43. ISSN 1212-0499. info
 • ŠMAJS, Josef. Ústava Země; A Constitution for the Earth; Verfassung für die Erde; Ústava Zeme; Konstitucia Zemli. 1. vyd. Banská Bystrica: Vydavatel'stvo PRO, 2015. 180 s. Na pomoc vzdělávání. ISBN 978-80-89057-59-7. info
 • ŠMAJS, Josef. Vyhyneme z vlastní viny, z vlastní hlouposti. In Czleader / Meovlivní.cz. Praha: Dead Line Media, s. r. o., 2015. s. nestránkováno. info
 • ŠMAJS, Josef. Český filozof sepsal manifest, jak se vyhnout zničení světa. Zaskočil své kolegy a spílá jim: Bojíte se, jako by v Moskvě pořád seděl Brežněv. In Parlamentní listy. Praha: Our media a.s., 2015. s. nestránkováno. info
 • ŠMAJS, Josef. Systém predátorské kultury už se rozkládá, budeme muset v těžkých bolestech najít nový. Filozof hovoří také o digitální demenci. In Parlamentní listy. Praha: Our media a.s., 2015. s. nestránkováno. info
 • ŠMAJS, Josef. Krize přírody: informační hodnota přírody a problém kultury. In Jitka Paitlová. Po cestách kritického myšlení. první. Praha: Karolinum, 2015. s. 78-99. ISBN 978-80-246-2933-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofický koncept Ústavy Země. In Vávra j., Lapka M. Cudlínová E. Ekonomika v souvislostech. 1. vyd. Praha: Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. s. 153-159. ISBN 978-80-7308-571-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Jak je to s informační hodnotou přírody. In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2014. s. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jsou přírodní a společenské vědy vědecké? In LISTY. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, s.r.o., 2014. s. 64-68. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému oživení ,,zamrzlé'' evoluční ontologie. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2014, roč. 62, č. 5, s. 759-764. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Souvisí ekologická krize s predátorským duchovním paradigmatem kultury? In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2014. s. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Kdo je dnes subjektem morálního jednání? In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2014. s. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Dokážeme smířit technosféru s biosférou? In Britské listy. Občanské sdružení Britské listy, 2014. s. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jedenáct podmínek biofilního obratu kultury. In Britské listy. Občanské sdružení Britské listy, 2014. s. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2013. 192 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4282-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Deklaracija zavisimosti. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. Novobirsk: Novosibirskij gosudarstvenny universitet, 2013, roč. 11, č. 1, s. 50-53. ISSN 2226-3365. info
 • ŠMAJS, Josef. Poroste význam společenských věd? In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2013. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jak dlouho ještě? In EPOD.cz Elektronický portál měsíčníku Podnikatel. Brno: PROFIL Brno, s.r.o., 2013. info
 • ŠMAJS, Josef. Společenské vědy a jejich nové úkoly. In LISTY. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák, 2013. s. 62-68. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. Pozoruhodná, poučná, leč autorsky nepoctivá kniha. In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2013. s. nestránkováno. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Jak skončí prométheovský mýtus? Praha: Litmedia a.s., 2013, roč. 2011, č. 24. info
 • ŠMAJS, Josef. Obhajoba žánru filosofické reflexe. In Britské listy. ČR: Občanské sdružení Britské listy, 2013. ISSN 1213-1792. info
 • ŠMAJS, Josef. Společenské vědy – základ budoucí politiky? In LISTY. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog. Olomouc: Burian a Tichák s.r.o., 2013. ISSN 1210-1222. info
 • ŠMAJS, Josef. Nemůžeme růst donekonečna. In věda.muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. nestránkováno. ISSN 1805-9759. info
 • ŠMAJS, Josef. Proč etika nestačí. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, 2013, roč. 61, č. 6, s. 803-826. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Kultura pod ugrozoj. Ot evoljucionnoj ontologii k ekologičeskoj politike. Novosibirsk: Vydavatelství sibiřského oddělení ruské akademie věd 2011, 2012. 259 s. ISBN 978-5-7692-1210-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Ontologické základy etiky. In Etika, ekonomika, příroda. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 16-85, 69 s. ISBN 978-80-247-4293-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Jedinečnost pozemské přírody. In MACHAR, Ivo a Linda DROBILOVÁ. Ochrana přírody a krajiny v České republice I., II. - vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 785-797. 2011/748. ISBN 978-80-244-3041-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Deklarace závislosti. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV CR, 2012, roč. 60, č. 2, s. 313-316. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Economy and nature. In LAPKA, Miloslav a Eva CUDLÍNOVÁ. Towards an Environmental Society? Concepts, Policies, Outcomes. 1. vyd. Praha: Karolinum Press, 2012. s. 30-44. ISBN 978-80-246-2092-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Antiprorodnaja i biofilnaja kultury v otnošenijach celoveka i prirody. In E. V. Ušakova. Intelektualnyij potencial učenych Rossii. Barnaul, Moskva: Altajski gosudarstvennij universitet, Moskovskij universitet, 2012. s. 42-48. ISBN 978-5-91556-107-5. info
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 250 s. ISBN 978-80-210-6180-4. info
 • ŠMAJS, Josef. Education for globalized culture. In Wspolczesny rynek pracy. Wybrane problemy. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011. s. 521-526. Spis Tresci odborné publikace. ISBN 978-83-7246-714-0. info
 • ŠMAJS, Josef. Mýtus růstu a konflikt kultury s přírodou. Bratislava: Slovo, 2009. 11. ISSN 1336-2984. info
 • ŠMAJS, Josef. Aby ľudstvo nevyhynulo zbytočne skoro (rozhovor). Bratislava: Slovo, 2009. 10. ISSN 1336-2984. info
 • ŠMAJS, Josef. Uživí vlka nohy? Praha: Literární noviny, 2009. 6. ISSN 1210-0021. info
 • ŠMAJS, Josef. Pes je zakopán v ontologii. In K problému ontologie kultury. Brno: Tribun EU, 2009. s. 17-29. ISBN 978-80-7399-736-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Nynější krize: je čas vzít řešení za správný konec. Praha: Mladá fronta Dnes, 2009. ISSN 1210-1168. info
 • ŠMAJS, Josef. K podstatě evoluční ontologie. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2009, roč. 64, č. 4, s. 324-338, 20 s. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. A concept of evolutionary-ontological literacy. In Philosophy of education. 1. vyd. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University Russia, 2009. s. 195-203, 8 s. ISSN 1811-0916. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? Úvahy o filosofii, kultuře, poznání, vzdělání, řeči a popularizaci vědy. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2008. 99 s. 332 publikace. ISBN 978-80-7239-221-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Evolutionary Ontology. Reclaiming the Value of Nature by Transforming Culture. New York: Editions Rodopi B.V., Amsterdam - New York, 2008. 196 s. Value Inquiry book series Volume 195. ISBN 978-90-420-2448-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Filosofie - obrat k Zemi. Praha: Nakladatelství Academia, 2008. 440 s. 10460. ISBN 978-80-200-1639-3. info
 • ŠMAJS, Josef a Ivan HRUŠKA. Bezpečnost v kontextu evoluční ontologie. In Systémová bezpečnost, sborník XL. výroční konference o systémovém inženýrství SI 2008. Hradec Králové: nakladatelství GAUDEAMUS, 2008. s. 20-28, 8 s. ISBN 978-80-7041-718-8. info
 • ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. Towards an Evoluntionary-Ontological Understanding and Reconstruction. In XXII World congress of philosophy, Rethinking philosophy today. Korea: Seoul National University, 2008. s. 530-531. info
 • ŠMAJS, Josef a Emil VIŠŇOVSKÝ. The concept of "evolutionary-ontological literacy". In 11th Biennial Conference Education and Multicultural Understanding. Japan: Kyoto University, 2008. s. 181-181. info
 • ŠMAJS, Josef. Přírodě musíme ustoupit. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2008. 2 s. Veronika č.4 XXII. ročník. ISSN 1213-0699. info
 • ŠMAJS, Josef. Planeta nám neodpoví, když se nezeptáme. Brno: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2008. 2 s. Deník Rovnost sobota 10.května 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. Tovární komíny bez magického kouzla. VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2008. 2 s. Deník Rovnost sobota 22.března 2008. ISSN 1802-0887. info
 • ŠMAJS, Josef. K počítačům se stále rodíme jako kromaňonci. Brno: Hnutí DUHA, 2008. 5 s. Sedmá generace č.5. ISSN 1212-0499. info
 • ŠMAJS, Josef, Bohuslav BINKA, Marie PUTNOVÁ a Pavel SEKNIČKA. Podnikatelská a environmentální etika. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 184 s. Pořadové číslo 4642/ESF-6/08-17/99. ISBN 978-80-210-4561-4. info
 • ŠMAJS, Josef. Abiotická technika vojenská. In Universitas. Masarykova univerzita, 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. 7 smrtelných hříchů. 2008. Mladá fronta Dnes. ISSN 1210-1168. info
 • ŠMAJS, Josef. O životě a filosofii. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. Zvítězíme-li v zápasu s přírodou, prohrajeme. Brno: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., 2008. 1 s. Deník Rovnost, č. 275. ISSN 1802-0887. info
 • ŠMAJS, Josef. Koncept evoljucionno ontologgičeskoj gramotnosti. Filosofija obrazovanija. Novosibirk, 2008, roč. 25, č. 4, s. 160-169, 9 s. ISSN 1811-0916. info
 • ŠMAJS, Josef. Uvedení do evoluční ontologie. Brno: MU, 2008. 88 s. Torzo. ISBN 978-80-210-4743-3. info
 • ŠMAJS, Josef. K podstatě a roli kultury v přírodě. In Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. 1. vyd. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2008. s. 55-63, 8 s. ISBN 978-80-86611-28-0. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému evoluční gnoseologie. Filosofický časopis. 2007, roč. 55, č. 2, s. 189-208, 19 s. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Nájemní smlouva se Zemí. 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Abiotická technika zemědělská. In Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Vzdělání jako úcta k Zemi (1. část). 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Pojetí kultury z hlediska evoluční ontologie. In Systémové pojetí kultury. Hradec Králové: Miloš Vítek (ed.), 2007. s. 13-22. ISBN 978-80-7041-213-8. info
 • ŠMAJS, Josef. K technologickému a sociálnímu obsahu práce. In Nezaměstanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 10-21, 161 s. ISBN 978-80-210-4422-7. info
 • ŠMAJS, Josef. Vzdělání jako úcta k Zemi (2. část). Praha: Obec spisovatelů, 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a krajina. Praha: Společnost pro zahradní a krajinářskou, 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Země - domov i faktor utváření člověka. Gymnasion. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2007, roč. 4, č. 8, s. 13-21. ISSN 1214-603X. info
 • ŠMAJS, Josef. K funkci obyčejného a vědeckého poznání. In Studia Philosophica. B54. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 91-102. ISBN 978-80-210-4384-8. info
 • ŠMAJS, Josef. K čemu je dnes dobrá filosofie? 2007. info
 • ŠMAJS, Josef. Informační technika, práce a podnikání. In Vývojové tendence podniků III, sv. 2. MU Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 2007. s. 675-688. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému konstituování podnikatelské a invironmentální etiky. In Vývojové tentence podniků III, sv. 2. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 689-697. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? In Ekologizácia a humanizácia elebo o predpokladoch a cestách prežitia. 1. vyd. Zvolen: Peter Krchňák, Technická univerzita Zvolen, 2007. s. 26-31. ISBN 978-80-8093-035-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Culture. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. s. 636-640. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Environmental Philosophy. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. s. 827-830. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Nature. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. s. 1700-1702. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Technology. In Encyclopedia of anthropology. Londýn: Sage publications Ltd., 2006. s. 2165-2167. ISBN 0-7619-3029-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Podstata evoluční gnoseologie. In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno: MU, 2006. 155 s. ISBN 80-210-3994-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Miejsce i rola kultury w przyrodzie. Problemy ekologii. 2006, roč. 10, č. 5, s. 227-231. ISSN 1427-3381. info
 • ŠMAJS, Josef. Řeč jako fenomén kultury (1. část). Dokořán. 2006, roč. 10, č. 37, s. 58-61. info
 • ŠMAJS, Josef. O zatím nepoznané technice informační. Rozrazil. 2006, roč. 2, č. 4, s. 95-101. ISSN 1801-4755. info
 • ŠMAJS, Josef. Řeč jako fenomén kultury (2. část). Dokořán. 2006, roč. 10, č. 38, s. 47-51. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filozofii přežití? Filosofický časopis AV ČR. Praha: Filosofický ústav Akademie věd ČR, 2006, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831. info
 • KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. In Gnoseologie. Od tradičních otázek k evoluční gnoseologii. Brno. Brno: MU, 2006. 155 s. ISBN 80-210-3994-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. Masarykova univerzita, 1. ISBN 80-210-3871-3. info
 • ŠMAJS, Josef a Marek TIMKO. Dialekticko-štruktúrna koncepcia bytia I. Hrušovského a evolučná ontológia. In Pohľady do slovenskej filozofie 20. storočia. Zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 2.2.2005. 1. vydanie. Bratislava: ALL Acta, Bratislava, Plašienková, Z. - Lalíková, E. (ed.), 2005. s. 73-85, 12 s. ISBN 80-969380-0-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Proč právě ontologie? In Filozofia ako problém? Bratislava: Kalligram, 2004. s. 60-89. Filozofia do vrecka. ISBN 80-7149-651-0. info
 • ŠMAJS, Josef. K ontickému původu a roli sociokulturní informace. In Filosofický časopis. Praha: Česká akademie věd, 2004. s. 835-845. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. ISBN 80-210-3038-0. info
 • ŠMAJS, Josef. Filosofie psaná kurzívou. Rozhlasové ekologické eseje. první. Brno: Jan Šabata, Doplněk, 2003. 117 s. ISBN 80-7239-152-6. URL info
 • ŠMAJS, Josef. Civilizace (kultura), téma k zamyšlení. Bratislava (Slovenská republika): Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003. Životné prostredie. info
 • ŠMAJS, Josef. L'information-la réflexion d'un point de vue del'ontologie évolutionniste. In Aprés le postmodernisme guelle philosophie? Brno-Paris: Msarykova univerzita - Université Paris I - Sorbone, 2003. s. 58-76. ISBN 80-210-3080-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Jedenáct tezí k nutnosti nové ontologie. Filosofický časopis. Praha: Česká akademie věd, 2003, roč. 51, č. 3, s. 497-508. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Odumírání lidskosti. In Duše krajiny. Praha: Academia, 2003. s. 162-168. ISBN 80-200-1012-2. info
 • HORYNA, Břetislav. Pojetí teorie poznání v Schellingových Světavěcích. In Bratislavské přednášky. první. Brno: Vydavatelství MU, 2002. s. 103-141, 37 s. Spisy katedry filosofie FF MU. ISBN 80-210-2963-3. info
 • ŠMAJS, Josef. The relationship between evolution and information. Human Affairs. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2002, roč. 12, č. 1, s. 5-25, 26 s. ISSN 1210-3055. info
 • ŠMAJS, Josef. Příroda - přehlížený konstitutivní faktor lidské osobnosti. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2002. Životné prostredie. info
 • ŠMAJS, Josef. Práce - téma k zamyšlení. In Nezaměstnanost, psychologický, ekonomický a sociální problém. 1., 2002. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. s. 9-33. Edice Psyché 1552. ISBN 80-247-9006-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Víme, co je evoluce? In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Studia philosophica, B-49. 1., 2002. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 181-185. ISBN 80-210-2622-7. info
 • ŠMAJS, Josef. K předpokladům a významu biofilní přestavby vzdělání. In Universitas Comeniana, Philosophica XXXIII. 1., 2002. Bratislava: Univerzita Komenského, 2002. s. 185-191, 6 s. ISBN 80-223-1665-2. info
 • ŠMAJS, Josef. O rehabilitaci pojmu lidská práce. Dokořán, bulletin obce spisovatelů. Praha: Obec spisovatelů, 2002, roč. 6, č. 23, s. 52-55. info
 • ŠMAJS, Josef. Gnoseologické implikace evoluční ontologie. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001. 80 s. Torzo. ISBN 80-210-2647-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Dva ontické řády. Filozofia. Bratislava: Ústav filozofie SAV, 2001, roč. 56, č. 1, s. 13-23. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef. Jaké vzdělání potřebuje globální kultura? Studia Philosophica. Brno: Vydavatelství MU v Brně, 2001, roč. 48, č. 1, s. 163-165. ISSN 0231-7664. info
 • ŠMAJS, Josef. Romantická úvaha o rekonstrukci krajiny a biofilní přestavbě měst. In Tvář naší země. Krajina domova. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2001. s. 140-148. Tvář naší země. Krajina domova. ISBN 80-85512-01-0. info
 • ŠMAJS, Josef. K evolučně ontologické reflexi informace. In Filosofie po postmoderně. Brno: Masarykova univerzita, Université Paris I, 2001. s. 35-55. ISBN 80-210-2724-x. info
 • ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Fragment evoluční ontologie. vyd. 1. Praha: Hynek, 2000. 190 s. edice Krov, svazek 3. ISBN 80-806202-77-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Tři poznámky k ekologické dimenzi techniky. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2000, roč. 48, č. 5, s. 731-740. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Technika - ekologický fenomén kultury. Teorie vědy : věda, technika, společnost. Praha: Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 51-96. ISSN 1210-0250. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a příroda. Praha: RX, 2000. Reflex. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a technika. Praha: RX, 2000. Reflex. info
 • ŠMAJS, Josef. Věda, kultura, příroda. Praha: RX, 2000. Reflex. info
 • ŠMAJS, Josef. Biofilní perspektiva kultury. In Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. století. Brno: S. Kučerová a kol., 2000. s. 327-333. Bilance a výhledy středu Evropy na prahu 21. stol. ISBN 80-7302-000-9. info
 • ŠMAJS, Josef. Kritická ontologie Nicolaie Hartmanna a evoluční ontologie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 11 s. info
 • ŠMAJS, Josef. Drama evoluce. Hradec Králové: ÚFSV PedF UHK, 2000. Prométheus. info
 • ŠMAJS, Josef. Ist das Ende der naturfeindlichen Orientierung der Kultur in Sicht? In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: Brno University of Technology - VUTIUM Press, Masaryk University Brno, Brno Municipal Office, Jan Hus Education Foundation, 1999. s. 345-351. ISBN 80-214-1249-6. info
 • ŠMAJS, Josef, Zdeněk DENK a Ladislav LAKOMÝ. Bio-Friendly Culture - A New Epoch of Town Construction. In Kyoto Vision Proposals from the World. Tokyo: International Competition Works Collection, 1999. s. 1323-1326. Vol. 2. info
 • ŠMAJS, Josef. Przyrodnicza strona techniki. Redaktor naukowy: Andrzej Kiepas. In KIEPAS, Andrzej. Czlowiek-Technika-Srodowisko. 1. vyd. Katowice: Uniwersytet Slaski w Katowicach. Instytut Filozofii, 1999. s. 123-130. ISBN 83-85355-73-1. info
 • ŠMAJS, Josef. Romantická vize naturalizace kultury. In Znavená Evropa umírá. Praha: Karolinum, 1999. 9 s. ISBN 80-7184-944-8. info
 • ŠMAJS, Josef. K ontické roli informace. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 8 s. info
 • ŠMAJS, Josef. The Threatened Culture. Prešov: Dobromysl & Slovacontact, 1998. 220 s. ISBN 80-605891-503-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Informace jako potenciální kategorie filosofie. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 5 s. info
 • ŠMAJS, Josef. K evolučně ontologické reflexi informace. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, 1998, roč. 46, č. 5, s. 753-773. ISSN 0015-1831. info
 • HROCH, Jaroslav a Josef ŠMAJS. Zpráva o konání mezinárodní etické konference Morální konflikty v dnešní Evropě. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, roč. 45, č. 1, s. 165-166. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Konflikt přirozené a kulturní evoluce. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 47 s. ISBN 80-210-1506-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Praha: Hynek, 1997. 207 s. ISBN 80-85906-53-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Evolučně ontologický základ ekologické etiky. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1997, roč. 45, č. 3, s. 381-392. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Konflikt prirodzenej a kultúrnej evolúcie. In Pojem krízi: genealógia - distribúcia - reflexia. Prešov, Slovenská republika: UPJŠ Prešov, 1997. s. 145-178. ISBN 80-88722-27-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrozená kultúra. Ekológia a Život. Bratislava, 1997, roč. 6, č. 1, s. 26-27. ISSN 1335-0161. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1997. Literární noviny. info
 • ŠMAJS, Josef. Ztráta krajinné paměti. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1997. Literární noviny. info
 • ŠMAJS, Josef. K problému hodnot v nynější ekologické krizi. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1996. 9 s. info
 • ŠMAJS, Josef. Nový ontologický základ ekologické politiky a morálky. In Svobodná společnost - svobodná morálka. Freie Gesellschaft - Freie Moral. Olomouc: Palackého univerzita Olomouc, 1996. s. 138-144. ISBN 80-900189-9-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura. Od evoluční ontologie k ekologické politice. Brno: Zvláštní vydání ... (Č. Kocar), 1995. 106 s. ISBN 80-85436-38-8. info
 • ŠMAJS, Josef. Konflikt biosféry a technosféry. Praha: Klub přátel Tvaru, 1995. Tvar : literární obtýdeník. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologický fenomén techniky. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1995, roč. 43, č. 4, s. 653-664. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk a ekologická transformace kultury. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995. 6 s. info
 • KROB, Josef a Josef ŠMAJS. Úvod do ontologie (Evoluční ontologie). 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. 67 s. ISBN 80-210-0879-2. info
 • ŠMAJS, Josef. Kultura proti přírodě. Brno: Zvláštní vydání, 1994. 51 s. ISBN 80-85436-28-0. info
 • ŠMAJS, Josef. Člověk v environmentální krizi. Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 1994, roč. 1994, č. 3, s. 122-124. ISSN 0044-4863. info
 • ŠMAJS, Josef. K rehabilitaci přírody. Filozofia. Bratislava: Infopress, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 89-94. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef. Kultura - ekologická kategorie? Filozofia. Bratislava: Infopress, 1994, roč. 1994, č. 6, s. 365-369. ISSN 0046-385X. info
 • ŠMAJS, Josef. Ontologické akcenty u J. L. Fischera. In Hledání řádu skutečnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 189-194. ISBN 80-210-0968-3. info
 • ŠMAJS, Josef. Co je to ontologie? Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, roč. 42, č. 3, s. 489-494. ISSN 00015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, roč. 42, č. 4, s. 623-635. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Filozofie a ekologická krize. Praha: Klub přátel Tvaru, 1994. Tvar : literární obtýdeník. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologická stránka techniky. Praha: Klub přátel Tvaru, 1994. Tvar : literární obtýdeník. info
 • KOLEKTIV AUTORŮ, katedra filozofie. Konec ontologie? Redakce Ivana Holzbachová, Josef Krob, Josef Šmajs. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 156 s. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Konec ontologie? In Konec ontologie? Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 5-7. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie. Obrys problematiky. In Konec ontologie? Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 74-83. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef, Josef KROB a Ivana HOLZBACHOVÁ. Konec ontologie? Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. 156 s. ISBN 80-210-0765-6. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologie - etika - politika. EKO : ekologie a společnost. Praha: ČNTL, 1993, roč. 1992, č. 1, s. 4-7. ISSN 1210-4728. info
 • ŠMAJS, Josef. K rehabilitaci pojmu přírody. In Nad meditacemi věků. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 88-92. ISBN 80-7051-054-4. info
 • ŠMAJS, Josef. Věda a ekologický problém. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 1991, č. 5, s. 3-10. ISSN 1211-3384. info
 • ŠMAJS, Josef. Ekologická krize a ontologie. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 41, č. 6, s. 963-974. ISSN 0015-1831. info
 • ŠMAJS, Josef. Příroda a kultura - dva řády skutečnosti? (2. část). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993, roč. 40, č. 1, s. 137-153. ISSN 00015-1831. info

30. 9. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info