doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

docentka – Katedra výtvarné výchovy


kancelář: bud. Y/4006a
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6892
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Výtvarná výchova
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 5. 2017
Datum ukončení řízení 1. 1. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Speciální výtvarná výchova v pomáhajících profesích.
Oponenti habilitační práce prof. Mgr. Miloš Michálek (UJEP - Fakulta umění a designu)
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc. (Pedagogická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 10. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. (UK - Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. (UJEP - Pedagogická fakulta)
prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková-Fabrici, Ph.D. (UK v Bratislavě - Pedagogická fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info