prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

profesor – I. interní kardioangiologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

telefon: 532 23 2601
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 11. 2001
Datum ukončení řízení 1. 11. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 3. 2002
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Pavel Gregor,DrSc. (UK Praha -3.Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Michal Aschermann, CSc. (UK Praha -1.Lékařská fakulta)
prof.MUDr.Helena Vaverková,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 3. 2002
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 4. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info