doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.


kancelář: bud. C12/323
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5908
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Josef Novosad, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Anorganická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2002
Datum ukončení řízení 12. 7. 2003
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. Ing. Jaroslav Cihlář, CSc. (CHF VUT Brno)
prof. RNDr. Jaroslav Podlaha, CSc. (UK - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Josef Havel, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)