Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Michal Kunc, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 12. 2009
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Implicitní jazykové rovnice
Oponenti habilitační práce Jean-Éric Pin (CNRS et Université Paris Diderot)
Jorge Almeida (Univesita Porto)
Juhani Karhumaki (Univerzita v Turku)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Libor Polák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Jan Kratochvil, CSc. (MFF UK Praha)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 10. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info