doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

Proděkan pro bakalářské a magisterské studium Fakulty informatiky


Kancelář: A308
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4752
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Image Processing in Fluorescence Microscopy and its Utilization in Cell Biology Experiments
Datum zahájení 12. 4. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA AV ČR)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT v Brně)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Oponenti prof. Dr. Ing. Jan Kybic (FEL ČVUT v Praze)
Prof. Horst Bischof (Technische Universitat Graz, Austria)
Prof. Ulla Ruotsalainen (Tampere University of Technology, Finland)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 8. 11. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info