doc. RNDr. Pavel Matula, Ph.D.

docent – Katedra vizuální informatiky


kancelář: A308
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4752
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Pavel Matula, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 4. 2012
Datum ukončení řízení 1. 2. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Image Processing in Fluorescence Microscopy and its Utilization in Cell Biology Experiments
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Ing. Jan Kybic (FEL ČVUT v Praze)
Prof. Horst Bischof (Technische Universitat Graz, Austria)
Prof. Ulla Ruotsalainen (Tampere University of Technology, Finland)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. (ÚTIA AV ČR)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (FEKT VUT v Brně)
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 8. 11. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info