doc. RNDr. David Šafránek, Ph.D.

docent – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: A408
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4476
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. David Šafránek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 4. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Formal Methods for Analysis of Biological Systems under Parameter Uncertainty
Oponenti habilitační práce Prof. Luca Cardelli, PhD (University of Oxford, UK)
Dr. François Fages (Inria Saclay Ile de France)
Prof. Ion Petre (University of Turku, Finland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. (FIT ČVUT v Praze)
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. (FMFI UK v Bratislavě)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 12. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info