Mgr. Martin Švec, Ph.D.

odborný asistent – Ústav práva a technologií


kancelář: S174
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6115
e‑mail:
Životopis

CURRICULUM VITAE

Identifikace osoby
 • Mgr. Martin Švec, narozen 7. března 1989 v Jihlavě
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • od 2014 student doktorského studijního programu Teoretické právní vědy, obor Mezinárodní a evropské právo
 • 2008-2014 Magisterské studium, obor právo, diplomová práce na téma Europeizace ochrany investic, Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
 • 2000-2008 Gymnasium Jihlava
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013: Právní obhajoba útoku Israel Defence Forces na syrský konvoj
 • 2014: Vojenské obsazení autonomní republiky Krym z pohledu mezinárodního práva
Akademické stáže
 • 2011-2012: The Hebrew University of Jerusalem Faculty of Law (Israel)
Univerzitní aktivity
 • Člen týmu Masarykovy univerzity pro FDI Moot (mezinárodní investiční arbitráž)
 • 2013: FDI International Arbitration Moot South Asia Rounds (New Delhi)
 • 2013: FDI International Arbitration Moot 2013 Global Orals (Frankfurt)
 • 2014: FDI International Arbitration Moot 2014 Latin America Rounds (Buenos Aires)
 • 2014: FDI International Arbitration Moot 2014 Regional Rounds (Warsaw)
 • 2014: FDI International Arbitration Moot 2014 Regional Rounds (Praha)
 • 2014: FDI International Arbitration Moot 2014 Global Orals (Malibu, California USA)
 • Člen týmu Masarykovy univerzity pro Model United Nations 2013: Cambridge Universtiy International Model United Nations
Mimouniverzitní aktivity
 • 2014: Robinson-Martin Security Scholars Program (RMSSP)
 • 2014: Intensive Energy Security Course: Future of Energy Security pořádané PSSI
 • 2013: 9. Summer School NATO’s Security Challenges pořádané PSSI
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013: Cena děkanky Právnické fakulty Masarykovy univerzity za práci "Právní obhajoba útoku Israel Defence Forces na syrský konvoj"
 • 2013: Zvláštní cena udělená Prof. JUDr. Jánem Mazákem, PhD. v oblasti mezinárodního a evropského právo za práci "Právní obhajoba útoku Israel Defence Forces na syrský konvoj"
 • 2013: 2. místo v sekci Evropské právo, mezinárodní právo za práci "Právní obhajoba útoku Israel Defence Forces na syrský konvoj" v rámci Česko-slovenské právnické soutěže o nejlepší studentskou práci (Olomouc)
Vybrané publikace
 • ŠVEC, Martin, Antonín PANÁK a Michal PETR. Symposium energetického práva 2021. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univezita, Právnická fakulta, 2021, roč. 29, č. 3, s. 703-708. ISSN 1805-2789. info
 • ŠVEC, Martin. The Energy Charter Treaty: A Commentary. Hobér, K. Masaryk University Journal of Law and Technology. Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 2, s. 321-328. ISSN 1802-5943. doi:10.5817/MUJLT2020-2-8. URL info
 • ŠVEC, Martin a Nikola SCHMIDT. Dilemmas for Planetary Defense Posed by the Current International Law Framework. In Nikola Schmidt. Planetary Defense Global Collaboration for Defending Earth from Asteroids and Comets. 1. vyd. Cham: Springer International Publishing, 2019. s. 245-260. Space and Society. ISBN 978-3-030-00999-1. doi:10.1007/978-3-030-01000-3_16. Web nakladatele info
 • ŠVEC, Martin a Matteo BARRA. Reinforcing Energy Governance under the EU Energy Diplomacy: A Proposal for Strengthening Energy Frameworks in Africa. European Journal of Risk Regulation. Cambridge: Cambridge University Press, 2018, roč. 9, č. 2, s. 245-267. ISSN 1867-299X. doi:10.1017/err.2018.14. Open access časopisu info
 • ŠVEC, Martin. Role EU’s Free Trade Agreements in the implementation of the Paris Agreement through promotion of energy efficiency and transfer of low-carbon technologies. In The European Society of International Law Research Forum International Law in Times of Disorder and Contestation: International Law on Sustainable Development, Climate Change and Environmental Protection in Times of Disorder and Contestation. 2018. URL info
 • ŠVEC, Martin. EU Competence Over Energy and Environment Against the Backdrop of the Transition towards a Low- Carbon Economy. In Session on “Contemporary Challenges to International Law and Policy on Sustainable Development, Energy, Climate Change, Environmental Protection, Intellectual Property and Technology Transfer”, organized by gLAWcal, the European Society of International Law, the American Society of International Law on the occasion of the conference COFOLA International, 2018, Telč, Czech Republic. 2018. info
 • ŠVEC, Martin. Evropská unie jako garant energetické bezpečnosti: principy evropské strategie energetické bezpečnosti a nástroje práva EU. In Cofola Conference For Young Lawyers, 2018, Telč, Czech Republic). 2018. info
 • ŠVEC, Martin. Investment Protection of Energy Projects in the European Union. In Ing. Jiří Franek, Ph.D. Participants’ reviewed papers from 19th International Conference MEKON 2017. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Faculty of Economics, 2017. s. 234-243. ISBN 978-80-248-4034-5. info
 • ŠVEC, Martin. External dimension of the Energy Union: Transition to a low carbon economy. In UEF Law School's 5th annual Energy Transitions conference. 2017. UEF Law School, in cooperation with the UEF Centre for Climate Change, Energy and Environmental Law, (CCEEL) organized its 5th annual international and European energy law and policy conference "ENERGY TRANSITIONS". info
 • ŠVEC, Martin. The Impact of the Ukraine Crisis on the Investment Protection of Energy Projects in Crimea. In The Milestones of Law in the Area of Central Europe. 2017. Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou dekana Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a Kancelárie Národnej Rady Slovenskej Republiky. info
 • ŠVEC, Martin. Transition to a low-carbon economy: Role of private investments. In International Scientific Conference "Globalization and Law" (the University of Niš Faculty of Law, Serbia). 2017. info
 • ŠVEC, Martin a Matteo BARRA. The Energy Union: existing tools and proposals for external energy and climate diplomacy. In The EUI/FSR conference “New governance structures in the EU energy sector”, organized by the Belgian Commission for Electricity and Gas Regulation, Bruxelles. 2017. URL info
 • ŠVEC, Martin a Matteo BARRA. Opportunities for advancing the water-energy-food nexus in development cooperation: the case of Africa. In International Conference on ”Water-Energy-Food Nexus and Environmental Sustainability: Choices, Compromises and Priorities” to be held on September 6, 2017 on the occasion of the 13th ESIL Annual Conference on “Global Public Goods, Global Commons and Fundamental Values: The Responses of International Law”, Naples, 7–9 September 2017. 2017. URL info
 • ŠVEC, Martin. Role plynových zásobníků v EU a národní energetické politice: Bezpečnost dodávek zemního plynu. In Jiří Franěk. Participants’ reviewed papers from 18th International Conference MEKON 2016, February 3-4. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Faculty of Economics, 2016. s. 281-289. ISBN 978-80-248-3899-1. doi:. info
 • ŠVEC, Martin. The Energy Charter Treaty: Renewable Energy Disputes in Light of the Charanne Case. In Klára Drličková, Tereza Kyselovská. Cofola International 2016: Resolution of International Disputes and Public Law in the Context of Immigration Crisis: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016. s. 237-252. ISBN 978-80-210-8356-1. Open access sborníku info
 • ŠVEC, Martin. Právní režim dopadající na použití síly v boji proti nestátnímu aktéru: Východní Ukrajina 2015. In Tereza Kyselovská, Vojtěch Kadlubiec, Jan Provazník, Nelly Springinsfeldová, Alica Virdzeková. Cofola 2015: Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 131-146. ISBN 978-80-210-7976-2. URL info
 • ŠVEC, Martin. International Investment Arbitration: Investor-to-State Dispute Settlement in EU Agreements. In Klára Drličková. Cofola International 2015: Current Challenges to Resolution of International (Cross-border) Disputes: Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 206-218. ISBN 978-80-210-8020-1. Open access konference info
 • ŠVEC, Martin a Lenka ČIHÁKOVÁ. „Targeted killing“ jako nástroj při boji proti terorismu ve světle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. In 7. Výroční studentská konference k bezpečnostním tématům. 2015. info
 • ŠVEC, Martin. Ochrana investic ve světle ukrajinské krize. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015. info
 • ŠVEC, Martin. Vojenské obsazení autonomní republiky Krym z pohledu mezinárodního práva. Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci. Centrum pro lidská práva a demokratizaci o.s., 2014. ISSN 1804-2392. URL info
 • ŠVEC, Martin. Interpretace mezinárodních smluv o ochraně investic: Role tribunálu pro řešení investičních sporů mezi státy. In Days of Law 2014. 2014. info

17. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info