doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.


kancelář: B306
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Josef Prokeš, Ph.D.
  Narozen v Brně dne 17. prosince 1947
Pracoviště
 • Katedra informačních technologií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno
  telefon 549 496 129
  e-mail prokes@fi.muni.cz
  www.fi.muni.cz/usr/qprokes
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: obor Dějiny české literatury
  nabytý titul - docent
  název habilitační práce - K interpretaci obrazu dětského světa v české próze 60. let dvacátého století
  instituce - Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • 1999: obor - 7310 V Filologie - česká literatura
  nabytý titul - Ph.D.
  název disertační práce - Výstavba české folkové písně v kontextech 60. - 80. let
  instituce - Ústav české literatury Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • 1993: obor - Kvalifikační studium pro řídící školské pracovníky
  instituce - Masarykova univerzita v Brně, Centrum pro další vzdělávání
 • 1981: obor - Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - pedagogika
  nabytý titul - PhDr.
  instituce - Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně
 • 1981: obor - 76-27-8 Učitelství společenskovědních oborů pro školy II. cyklu (čeština - pedagogika)
  nabytý titul - Mgr.
  název diplomní práce - K tematice dětství v české próze šedesátých let
  instituce - Filozofická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně
 • 1970: obor - učitelství pro školy I. cyklu (český jazyk - občanská výchova)
  nabytý titul - Mgr.
  název diplomní práce - Obraz dětského světa v současné české próze
  instituce - Pedagogická fakulta Univerzity J.E.Purkyně v Brně
Přehled zaměstnání
 • 1998 - dosud:
  zaměstnanec Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  docent
 • 1996 - 1997:
  externí výuka na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně
  - externí výuka na dalších vysokých školách (Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty MU v Brně, Katedra teorie a dějin umění Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a jiné)
 • 1992 - 1995:
  Centrum pro další vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně
  odborný asistent - vedoucí oddělení českého jazyka a literatury, pedagogiky, psychologie a řízení škol
 • 1970 - 1992:
  Školský úřad Brno
  učitel a středoškolský profesor na různých typech škol
Pedagogická činnost - názvy přednášek a seminářů
 • Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně:
  Školní pedagogika
  Obecná a alternativní didaktika
  Vývojová a sociální psychologie pro učitele
  Interpretace textů
  Vstup absolventa vysoké školy do praxe
  Kultura postmoderny
  Laboratoř slovesné tvorby
  Folková hudba
  Psychologie v informatice
  Divadelní hra
 • Katedra teorie a dějin umění
  Fakulty výtvarných umění VUT v Brně:

  Politika a kultura
  Etika a duchovní kultura
  Dějiny literatury a poetika
  Základy duchovní kultury a etiky
 • Ústav pedagogických věd
  Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:

  Integrace a tvořivost (pro studenty dramatické výchovy)
  Tvořivé psaní (pro studenty knihovnictví)
Vědeckovýzkumná činnost - účast na řešení grantů
 • 2006 - hlavní řešitel grantu FRVŠ 1439/2006/F5/a
  "Inovace předmětu VV024 Interpretace textů"
 • 2003 - hlavní řešitel grantu FRVŠ 761/2003
  "Inovace předmětu Folková hudba"
 • 2003 - spoluřešitel gratu FRVŠ 758/2003
  "Celouniverzitní poradenský portál MU"
 • 2002 - hlavní řešitel grantu FRVŠ 591/2002
  "E-centrum pro poradenství studentům"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 2001 - spoluřešitel grantu FRVŠ 426/2001
  "Příprava učitelů informatiky a studentů učitelských oborů s výpočetní technikou"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1995 - spoluřešitel grantu 100/95
  "Možnosti aplikace imaginativní výchovy ve školní práci"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1994 - spoluřešitel grantu
  "Některé specifické aspekty rozvoje pojmotvorné činnosti a myšlenkových operací dětí"
  v rámci Fondu rozvoje vysokých škol
 • 1994 - hlavní řešitel grantu
  "Nečítankové dětství aneb řešení aktuálních výchovných problémů perspektivou pedagogiky, psychologie a beletrie"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - člen řešitelského týmu grantu
  "Kvalifikační studium školních inspektorů"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - člen řešitelského týmu grantu
  "Kvalifikační studium ředitelů základních škol"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - spoluřešitel grantu
  "Některé psychologické aspekty vzdělávání a kultivace dětí a mládeže ve škole"
  v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Nečítankové dospívání aneb průhledy do adolescence perspektivou pedagogiky, psychologie a beletrie"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Harmonizace rozvoje racionálních a imaginativních složek osobnosti žáka"
  v rámci Programu rozvoje základního a středního školství
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Trendy současného výtvarného umění"
  v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
 • 1993 - hlavní řešitel grantu
  "Moderní folková hudba"
  v rámci Fondu dynamického rozvoje vysokých škol
Mimouniverzitní aktivity, ohlasy a recenze na publikace
 • Spolupráce s agenturou Rady vysokých škol Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT ČR jako oponent rozvojových projektů
 • Spolupráce s Národním centrem distančního vzdělávání při Centru pro studium vysokého školství jako oponent projektů
 • Člen Obce moravskoslezských spisovatelů
 • Člen Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním
 • Člen redakční rady literárněkulturního časopisu TAHY

  Recenze na knihy a divadelní hry Josefa Prokeše:
 • Tomáš Staudek: Postmoderní Emodrink z divadelní krve, pepře a soli.
  In: Rozrazil(online) 10.12.2009 (recenze na divadelní hru Emodrink z Elsinoru a její premiéru ve sklepní scéně Centra experimentálního divadla Divadla Husa na provázku)
 • Luboš Mareček: Odvar z Hamleta.
  In: Divadelní noviny 3/2010 (recenze na divadelní hru Emodrink z Elsinoru a jednu z jejích repríz v Café Práh v Galerii Vaňkovka)
 • David Povolný: Studenti Fakulty informatiky uvedou Kunderovu hru Ptákovina
  In: muni.cz 23.4.2009 (recenze na nastudování hry Milana Kundery Ptákovina)
 • Milena Fucimanová: Jenom o tom jednom?
  In: Host, měsíčník pro literaturu a čtenáře, 2/2009, str. 81 (recenze na povídkovou knihu "Na sviňu svět")
 • Jan Tlustý: Až do dna.
  In: Literární noviny, ročník XIX, číslo 51, 15. prosince 2008 (recenze na /knihu "Na sviňu svět")
 • Petr Matula: Trpký svět za kulisou bodrého humoru.
  In: literární obtýdeník TVAR, 03/04/2008 (recenze na knihu "Na sviňu svět")
 • Kamila Dufková: Kniha vhodná i pro nečtenáře.
  In: časopis Študák 05-06 2008 (recenze na knihu "Na sviňu svět" a CD "Platím utopence, kafe a rum")
 • Radim Ošmera: Platím utopence, kafe a rum.
  In: Kult 07/07 (recenze na CD "Platím utopence, kafe a rum")
 • David Kroča: Josef Prokeš: Na sviňu svět.
  In: Recenze na Českém rozhlasu Vltava, vysíláno v srpnu 2008
 • David Povolný: Cukrárna Myriam otevřela na FI
  In: muni.cz 4.7.2008 (recenze na premiéru divadelní hry Ivana Klímy Cukrárna Myriam)
 • Vendula Borůvková: Doma v Königu.
  In: MF Dnes, 22. 2. 2008 (recenze na knihu "Na sviňu svět")
 • Jiří Rambousek: Čeští spisovatelé šedesátých let o dětech a dětství.
  In: Universitas, revue Masarykovy univerzity v Brně, číslo 1/2005, str. 72
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60. let XX. století")
 • Petr Poslední: Průniky do dětského světa.
  In: Český jazyk a literatura, ročník 55/2004-2005, č. 1, str. 45 - 46
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60. let XX. století")
 • Jiří Trávníček: O českém folku a písničkářích.
  In: Česká literatura - časopis pro literární vědu ÚČL AV ČR, roč. 51, č. 6, prosinec 2003, str. 769 - 772
  (recenze na knihu "Estetická výstavba české folkové písně v 60. - 80. letech XX. století")
 • Milena Šubrtová: Dětský svět v literatuře pro dospělé.
  In: Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury), 3/2003, str. 31
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60. let . století")
 • Ivo Pospíšil: Josef Prokeš: Dětský svět v české próze XX. století.
  In: Univerzitní noviny, roč. X, číslo 6, str. 60 - 61, 2003
  (recenze na knihu "Dětský svět v české próze 60.let XX. století")
 • Tomáš Staudek: On Josef Prokes's Human & Computer Considerations.
  In: http://members.fortunecity.co.uk/review/
  University of Bristol, Dept. of Computer Science, March 2002
  (recenze na knihu "Člověk a počítač")
 • Marek Navrátil: Průvodce do světa cyberspace.
  In: www.psu.cas.cz
  Psychologický ústav Akademie věd ČR, Marek Navrátil: zaujalo mne
  (recenze na knihu "Člověk a počítač")
 • Ladislav Soldán: Pozoruhodná kniha.
  In: Sedmá generace, X. ročník, č. 3, březen 2001, str. 13
  (recenze na knihu "Člověk a počítač")
 • Lubomír Machala: Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 1990 - 1995
  Rubico, Olomouc 1966, str. 126
 • Drahomíra Vlašínová: Trpká generační zpověď.
  In: Brněnský Večerník, 3. dubna 1995
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Jaromír Slomek: Pod jednou střechou (fenomén postmoderny v úvahách o českém výtvarném umění).
  In: Literární noviny č.9, 2. března 1995
  (recenze na knihu "Pod jednou střechou")
 • -cís-: Pod jednou střechou.
  In: Nové knihy č.1, 11. ledna 1995
  (recenze na knihu "Pod jednou střechou")
 • Martin Reissner: Pod jednou střechou.
  In: RT Rovnost, 9. listopadu 1994
  (recenze na knihu "Pod jednou střechou")
 • Roman Burián: Moderní folk na klandru u smetiště.
  In: RT Rovnost, 3. prosince 1994
  (recenze na knihu "Nebýt stádem Hamletů")
 • Ilona Pospěchová: O dospívání bez příkras.
  In: Brněnský Večerník, 18. srpna 1994
  (recenze na knihu "Nečítankové dospívání")
 • Miroslav Tmé: Úvahy nad nečítankovým dospíváním.
  In: Svobodné Slovo, 17. června 1994
  (recenze na knihu "Nečítankové dospívání")
 • Jiří Rambousek: Spisovatelé o mladých lidech.
  In: Lidové noviny, 14. června 1994
  (recenze na knihu "Nečítankové dospívání")
 • Jaromír Blažejovský: Učitelská odysea.
  In: RT Rovnost, 11. října 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Jan Malura: Bloudění učitele.
  In: Tvar č. 16, 6. října 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Aleš Haman: Román, nebo pedagogická encyklopedie?
  In: Literární noviny č. 27, 7. července 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Ladislav Soldán: O hledání životní poctivosti.
  In: Svobodné Slovo, 23. června 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")
 • Jaroslav Šimůnek: Život ve svěrací kazajce.
  In: Nové knihy č. 22, 8. června 1994
  (recenze na román "Sestup do základního tábora")

14. 8. 2017