prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

přednosta kliniky – Dětská oční klinika


telefon: 532 23 4334
e‑mail: