prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Přednosta kliniky – Dětská oční klinika


Telefon: 532 23 4334
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Oftalmologie
Datum zahájení 20. 11. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Eva Vlková, CSc (Oční klinika LF MU)
Členové prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc. (3. LF UK Praha)
prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc., FEBO (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Anton Gerinec, Ph.D. (LF UK Bratislava)
prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2009
Datum zasedání VR fakulty 26. 3. 2009
Datum zasedání VR MU 26. 5. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 18. 9. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info