doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Oborová komise Kardiologie, Cardiology

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Docentka
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 33428
Interní informace Portál MU IS MU