prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

profesor – Ústav pomocných věd historických a archivnictví


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. B1/B1.107
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3408
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
  • Tomáš Krejčík, nar. 2. 2. 1951 Frýdek Místek.
Pracoviště
  • Pracoviště Katedra financí ESF MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • 2000 Habilitace, Karlova univerzita v Praze 1993 CSc., obor pomocné vědy historické, specializace numismatika, Masarykova univerzita, Brno 1976 PhDr., Univerzita Jana Ev. Purkyně, Brno 1969-1974 obor archivnictví, Univerzita Jana Ev. Purkyně, Brno
Přehled zaměstnání
  • 1993-dosud vysokoškolský pedagog, Ostravská univerzita 1991-1993 odborný pracovník, Historický ústav ČSAV, pobočka Brno 1977-1991 odborný pracovník, Moravské zemské muzeum 1974-1977 podnikový archivář, JME Brno
Pedagogická činnost
  • vedení bakalářské práce
Vědeckovýzkumná činnost
  • Oblasti: numismatika, dějiny peněz Řešitel grantu: Nová šlechta v českých zemích v 18. a 19. století, GAČR, 2006-2008 Ekonomicko-peněžní vývoj na Moravě v 13. století, GAČR, 2006-2008 Spoluřešitel: Židovská šlechta v českých zemích , GAČR, 2008-2011 Spolupracovník Regesta doby Václava IV. z moravských okresních archivů, GAČR zahájeno 2010 Historický proces modernizace (na příkladu Rakouského Slezska),zahájeno 2013
Akademické stáže
  • Max-Planck Institut für Geschichte, Göttingen, SRN, 1993 Univerzita Komenského v Bratislavě, SR, 2012
Universitní aktivity
  • nejsou
Mimouniversitní aktivity
  • člen VR FF Uni Pardubice
Ocenění vědeckou komunitou
  • člen Národního komitétu historiků

26. 2. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info