prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

profesor – II. interní klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2012
Datum ukončení řízení 11. 6. 2013
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 12. 2012
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Helena Vaverková, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. (Lékařská fakulta UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Richard Češka, CSc. (1. Lékařská faulta UK Praha)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 12. 2012
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 3. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info