RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.


Kancelář: B415
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7874
E‑mail:
Projekty

Aplikovaný výzkum na FI: vyhledávacích systémy, bezpečnost, vizualizace dat a virtuální realita. (MUNI/A/0997/2016)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Inovace předmětu Project Management na Fakultě informatiky MU (MUNI/FR/1682/2014)

Řešitel na MU: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2015 — 12/2015
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Assesment and strategic development of INSPIRE compliant Geodata-Services for European Soil Data (ECP-2008-GEO-318004)

Řešitel na MU: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
5/2009 — 4/2012
Investor/Program:
Evropská unie / Ostatní komunitární programy

Zkvalitnění praktické výuky procesního řízení (FRVS/1035/2011)

Řešitel na MU: RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2011 — 12/2011
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol

Návrh nových indikátorů pro průběžné monitorování činností v systému enviromentálního managementu podle odvětví (OKEČ) a systému jejich enviromentálního reportingu s hodnocením vazeb mezi životním prostředím, ekonomikou a společností (SP/4I2/26/07)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:
9/2007 — 12/2010
Investor/Program:
Ministerstvo životního prostředí ČR / Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013

Zhodnocení struktury stávající databáze starých ekologických zátěží, definování kritérií pro hodnocení jejich vlivu na ŽP a pro stanovení priorit jejich odstraňování s důrazem na brownfields (SP/4H4/168/07)

Řešitel na MU: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
8/2007 — 11/2010
Investor/Program:
Ministerstvo životního prostředí ČR / Resortní program výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007-2013

Návrh komunikačního rámce s mezinárodními informačními systémy v ŽP (SM/10/99/05)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Institut biostatistiky a analýz
Období řešení:
5/2005 — 12/2007
Investor/Program:
Ministerstvo životního prostředí ČR / Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (TP1/DP4)

Inovace předmětu Analýza a návrh systémů (FRVS/2917/2005/F1a)

Řešitel na MU: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
1/2005 — 12/2005
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol

Analýza a návrh prototypů environmentálních datových modelů a vnějšího rozhraní JISŽP kompatibilních s EU (SM/250/3/03)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Fakulta informatiky
Období řešení:
10/2003 — 12/2005
Investor/Program:
Ministerstvo životního prostředí ČR / Životní prostředí a ochrana přírodních zdrojů (TP1/DP4)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info