prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Orientální ústav AV ČR v Praze
Obor řízení Slovanská archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 2. 10. 2002
Datum ukončení řízení 23. 10. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta ZČU Plzeň
Obor řízení Archeologie středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 15. 2. 2007
Datum ukončení řízení 29. 10. 2009
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (FF MU Brno)
Členové prof. RNDr. Ivo Budil, Ph.D., DSc. (FF ZČU Plzeň)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc., (FF UK Praha)
prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (Modra, Slovensko)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info