Mgr. Dominik Černý


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Národnost: česká
 • Datum narození: 30/07/1989
 • Místo narození: Čáslav, Česká republika
Pracoviště
 • Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno
 • Web: www.sci.muni.cz/lamorfa, https://www.researchgate.net/profile/Dominik_Cerny
 • Email: cernydominik@mail.muni.cz
 • Tel: +420 728 190 373
Funkce na pracovišti
 • Ústav antropologie - Biologická sekce, Odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: Magisterský studijní program - Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Oblast výzkumu: fyzická antropologie a virtuální antropologie, udělen titul: Magistr (Mgr.)
  Téma: Využití pokročilých zobrazovacích metod pro predikci kardiovaskulárních onemocnění (Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.)
 • 2014: Bakalářský studijní program - Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Oblast výzkumu: Fyzická antropologie, udělen titul: Bakalář (Bc.)
  Téma: Porovnání kinematiky keňského a euroamerického způsobu došlapu při běhu na dlouhou trať (Vedoucí: Mgr. Martin Čuta, Ph.D.)
Přehled zaměstnání
 • Ústav antropologie - Biologická sekce, Pozice: Odborný pracovník (2017 - současnost)
 • The International Clinical Research Center (FNUSA-ICRC), Pozice: Výzkumný technik (2015 - 2017)
Pedagogická činnost
 • PřF:Bi3307 Záznam a analýza digitálních dat v antropologii
 • PřF:Bi7352c Forenzní antropologie cvičení
Vědeckovýzkumná činnost
 • Účast na projektech:
 • FIDENTIS Ageing – věkové přizpůsobení obličeje (MUNI/31/01202011/2020)
 • Identifikační a predikční modely aplikované na kraniofaciální oblast člověka: inovace a validace (MUNI/A/1153/2019)
 • Inovace výuky záznamu a analýzy digitálních dat v antropologii (MUNI/FR/1169/2019)
 • Rozvoj aplikačního potenciálu morfologických znaků obličeje člověka (MUNI/A/1400/2018)
 • Inovace atlasu somatoskopických znaků: tvorba výukových e-learningových materiálů (MUNI/FR/1272/2017)
 • Základní a aplikovaný výzkum kraniofaciálního komplexu člověka (MUNI/A/1198/2017)
 • Výzkum motoriky a pohybových vzorců člověka v průběhu ontogeneze (MUNI/A/1219/2016)
 • Optimalizace metod pro bezkontaktní hodnocení tělesných znaků člověka (MUNI/A/1281/2014)
Vybrané publikace
 • FERKOVÁ, Zuzana, Petra URBANOVÁ, Dominik ČERNÝ, Marek ŽUŽI a Petr MATULA. Age and gender-based human face reconstruction from single frontal image. Multimedia Tools and Applications, Kluwer Academic Publishers, 2020, roč. 79, 5-6, s. 3217-3242. ISSN 1380-7501. doi:10.1007/s11042-018-6869-5. URL info
 • ČUTA, Martin, Klára BAŘICOVÁ, Dominik ČERNÝ a Ondřej SOCHOR. Normal-weight obesity frequency in the Central European urban adult female population of Brno, Czech Republic. Central European Journal of Public Health, PRAGUE: NATL INST PUBLIC HEALTH, 2019, roč. 27, č. 2, s. 131-134. ISSN 1210-7778. doi:10.21101/cejph.a5133. URL info
 • URBANOVÁ, Petra, Zuzana FERKOVÁ, Marie JANDOVÁ, Mikoláš JURDA, Dominik ČERNÝ a Jiří SOCHOR. Introducing the FIDENTIS 3D Face Database. Anthropological Review, 2018, roč. 81, č. 2, s. 202-223. ISSN 1898-6773. info
 • ČERNÝ, Dominik a Martin ČUTA. Keňský a euroamerický styl běhu. In Oborný Josef, Štaud Ondřej, Vrtiaková Barbora. Kúltúrna antropologia a šport : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava (SK): Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. s. 21-32, 12 s. ISBN 978-80-223-3952-0. info

25. 2. 2020