prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.

výzkumný pracovník – Katedra filozofie


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.107
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3679
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2014
Datum ukončení řízení 1. 7. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Tracing All the Connections. Wittgenstein on Internal and External Relations.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Poskytnutí licence
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Herbert Hrachovec (Univerzita Vídeň)
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. (Univerzita P. J. Šafárika v Košicích)
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 12. 2014 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Akademie věd ČR)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Slovenská akademie věd)
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Akademie věd ČR)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 4. 2015
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 7. 2018
Datum ukončení řízení 15. 12. 2020
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Rektorát MU)
Členové doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. (Univerzita PJŠ v Košicích)
Prof. Dr. Herbert Hrachovec (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Rektorát MU)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2019
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 10. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info