doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.


kancelář: bud. A/A.107
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení vědecká rada fakulty souhlasí s návrhem
Datum zahájení řízení 10. 7. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Rektorát MU)
Členové doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. (Univerzita PJŠ v Košicích)
Prof. Dr. Herbert Hrachovec (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (Rektorát MU)
prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (Univerzita Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 5. 2019

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 10. 2014
Datum ukončení řízení 1. 7. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Tracing All the Connections. Wittgenstein on Internal and External Relations.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Poskytnutí licence
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. Herbert Hrachovec (Univerzita Vídeň)
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD. (Univerzita P. J. Šafárika v Košicích)
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 12. 2014 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. (Akademie věd ČR)
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (Slovenská akademie věd)
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D. (Akademie věd ČR)
doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D. (Masarykova univerzita)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 4. 2015