prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.

Oddělení genetiky a molekulární biologie


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Biofyzikální ústav AV ČR Brno
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 12. 11. 1999
Datum ukončení řízení 1. 4. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 5. 2000
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (Biofyzikální ústav AV ČR Brno)
prof.RNDr. Stanislav Zadražil,DrSc. (KU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Karel Beneš, CSc. (JČU - Biologická fakulta)
prof.MVDr. Petr Hořín, CSc. ( VFU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 24. 5. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 10. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info