doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Helena Pavlincová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 23. 6. 2005
Datum ukončení řízení 1. 12. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Karel Vorovka - život a dílo
Oponenti habilitační práce PhDr. Josef Zumr, CSc. ()
prof. Miloš Havelka, CSc. (FHS UK Praha)
doc. PhDr. Jiří Gabriel, CSc. (FF MU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 10. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Břetislav Horyna, Ph.D. (MU - Filozofická fakulta)
prof. Miloš Havelka, CSc. (FHS UK Praha)
prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Filozofický ústav AV ČR Praha)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 10. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info