doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.

zástupce přednosty ústavu – Ústav veřejného zdraví


kancelář: bud. A21/312
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3465
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 28. 2. 2002
Datum ukončení řízení 1. 12. 2002
Habilitační práce (veřejná část) Evaluace rizikových faktorů neinfekčních onemocnění pomocí komplexního vyšetření jako diagnostický a intervenční nástroj v primární prevenci
Oponenti habilitační práce doc.MUDr. Jaroslav Kříž, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Lener, DrSc. (KU - 3. Lékařská fakulta Praha)
prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. (KU - 3. Lékařská fakulta Praha)
doc. MUDr. Jaroslav Kříž, CSc. (SZÚ Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 11. 2002

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info