doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02014c
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4900
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Matematika - Algebra a teorie čísel
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 12. 2012
Datum ukončení řízení 1. 11. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Classifications of regular languages by equational properties of finite semigroups
Oponenti habilitační práce prof. Mikhail Volkov (Ural Federal University, Jekatěrinburg, Rusko)
Benjamin Steinberg (City College of New York, USA)
Pascal Weil (CNRS and Université de Bordeaux, Francie)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 6. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (Informataický ústav UK Praha)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 10. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info