doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02014c
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4900
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

doc. Mgr. Ondřej Klíma, Ph.D.

Osobní data
 • narozen 1974 v Brně
  ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta
  Ústav matematiky a statistiky
  Kotlářská 2, Brno
  E-mail: klima@math.muni.cz
  URL: http://www.math.muni.cz/~klima
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: Habilitace, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, práce "Classifications of regular languages by equational properties of finite semigroups"
 • 1998 - 2004: DSP na kateřde algebry a geometrie PřF MU Brno, disertační práce "Unification Modulo Associativity and Idempotency" získán titul Ph.D.
 • 1993 - 1998: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, diplomová práce na téma Univerzální slova v grupách a pologrupách, získán titul Mgr.
 • 1989 - 1993: Gymnázium tř. Kpt. Jaroše v Brně.
Přehled zaměstnání
 • 2001-dosud: Ústav matematiky a statistiky (dříve Katedra algebry a geometrie)
Pedagogická činnost
 • Lineární modely, Algebra I, Základy matematiky
 • Cvičení: Lineární algebra, Algebra I, Algebra II, Teorie množin
Zaměření
 • Teorie konečných pologrup, kombinatorika na slovech, ekvacionální unifikace, rovnice, algebraická teorie automatů a formálních jazyků
Akademické stáže
 • 2007-2017 pravodelné pobyty na Universidade do Porto, Portugalsko.
 • 2005 dvoutýdenní pobyt na Laval University, Quebec, Kanada.
 • 2003: týdenní pobyt na University of Turku, Finsko.
 • 2002: dvoutýdenní pobyt na School of Computer Science, McGill Montreal, Kanada.
 • 2001: tříměsíční studijní pobyt na katedře matematiky TH Darmstadt, SRN (Socrates/Erasmus).
 • 2000: tříměsíční studijní pobyt na katedře matematiky Universidade do Porto, Portugalsko.
 • 1999: týdenní studijní pobyt na katedře matematiky TU Dresden, SRN.
Mimouniversitní aktivity
 • 1993 - dosud: člen regionálního výboru Matematické olympiády.
Ocenění
 • 2003 Cena rektora
 • 1998 Cena děkana
 • 1997 Cena sekce
Vybrané publikace
 • KLÍMA, Ondřej a Peter KOSTOLÁNYI. Geometrically Closed Positive Varieties of Star-Free Languages. In Alberto Leporati et al. LATA 2020. Cham: Springer, 2020, s. 328-340. ISBN 978-3-030-40607-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-40608-0_23. URL info
 • ALMEIDA, Jorge a Ondřej KLÍMA. Representations of relatively free profinite semigroups, irreducibility, and order primitivity. Transactions of the American Mathematical Society. Providence: American Mathematical Society, 2020, roč. 373, č. 3, s. 1941-1981. ISSN 0002-9947. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1090/tran/7951. URL info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Forbidden patterns for ordered automata. Journal of Automata, Languages and Combinatorics. Institut fur Informatik, Justus-Liebig-Universitat Giessen, 2020, roč. 25, 2-3, s. 141-169. ISSN 1430-189X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.25596/jalc-2020-141. URL info
 • ALMEIDA, Jorge, Ondřej KLÍMA a Michal KUNC. The omega-inequality problem for concatenation hierarchies of star-free languages. Forum Mathematicum. 2018, roč. 30, č. 3, s. 663-679. ISSN 0933-7741. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/forum-2016-0028. URL info
 • ALMEIDA, Jorge a Ondřej KLÍMA. Towards a pseudoequational proof theory. Portugaliae mathematica. Lisboa, 2018, roč. 75, č. 2, s. 79-119. ISSN 0032-5155. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4171/PM/2012. URL info
 • MENESES GUIMARÄES DE ALMEIDA, Jorge Manuel a Ondřej KLÍMA. On the irreducibility of pseudovarieties of semigroups. Journal of Pure and Applied Algebra. AMSTERDAM: North Holland, 2016, roč. 220, č. 4, s. 1517-1524. ISSN 0022-4049. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.jpaa.2015.09.015. URL info
 • MENESES GUIMARÄES DE ALMEIDA, Jorge Manuel a Ondřej KLÍMA. Reducibility vs. definability for pseudovarieties of semigroups. International Journal of Algebra and Computation. 2016, roč. 26, č. 7, s. 1483-1495. ISSN 0218-1967. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/S0218196716500648. info
 • ALMEIDA, Jorge, Antonio CANO, Ondřej KLÍMA a Jean-Eric PIN. On fixed points of the lower set operator. International Journal of Algebra and Computation. SINGAPORE: WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD, 2015, roč. 25, 1-2, s. 259-292. ISSN 0218-1967. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/S021819671540010X. info
 • KLÍMA, Ondřej. On Varieties of Automata Enriched with an Algebraic Structure (Extended Abstract). Online. In Zoltán Ésik, Zoltán Fülöp. Proceedings AFL 2014. Szeged: EPTCS, 2014, s. 49-54. ISSN 2075-2180. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4204/EPTCS.151.3. URL info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Alternative Automata Characterization of Piecewise Testable Languages. In Marie-Pierre Béal, Olivier Carton. Developments in Language Theory. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2013, s. 289-300. ISBN 978-3-642-38770-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-38771-5_26. info
 • KLÍMA, Ondřej. Identity checking problem for transformation monoids. Semigroup Forum. Springer-Verlag, 2012, roč. 84, č. 3, s. 487-498. ISSN 0037-1912. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00233-012-9401-7. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. On Biautomata. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. Francie, 2012, roč. 46, č. 4, s. 573-592. ISSN 0988-3754. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/ita/2012014. info
 • JIRÁSKOVÁ, Galina a Ondřej KLÍMA. Descriptional Complexity of Biautomata. In Martin Kutrib, Nelma Moreira, Rogério Reis. Descriptional Complexity of Formal Systems. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012, s. 196-208. ISBN 978-3-642-31622-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31623-4_15. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Biautomata for k-Piecewise Testable Languages. In Hsu-Chun Yen, Oscar H. Ibarra. Developments in Language Theory. Berlin Heidelberg: Springer - Verlag, 2012, s. 344-355. ISBN 978-3-642-31652-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-31653-1_31. info
 • KLÍMA, Ondřej. Piecewise Testable Languages via Combinatorics on Words. Discrete Mathematics. 2011, roč. 311, č. 20, s. 2124-2127. ISSN 0012-365X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.disc.2011.06.013. info
 • KLÍMA, Ondřej, Miroslav KORBELÁŘ a Libor POLÁK. Rewriting in Varieties of Idempotent Semigroups. In Franz Winkler. Algebraic Informatics. Berlin: Springer, 2011, s. 185-200. ISBN 978-3-642-21492-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21493-6_12. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Identity Problems, Solvability of Equations and Unification in Varieties of Semigroups Related to Varieties of Groups. In Werner Kuich, George Rahonis. Algebraic Foundations in Computer Science. Berlin: Springer, 2011, s. 214-227. ISBN 978-3-642-24896-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-24897-9_10. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. On Biautomata. In Rudolf Freund, Markus Holzer, Carlo Mereghetti, Friedrich Otto, Beatrice Palano. Non-Classical Models for Automata and Applications. Austrian Computer Society, 2011, s. 153-164. ISBN 978-3-85403-282-3. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Subhierarchies of the Second Level in the Straubing-Thrien Hierarchy. International Journal of Algebra and Computation. 2011, roč. 21, č. 7, s. 1195-1215. ISSN 0218-1967. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1142/S021819671100690X. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. On Schützenberger products of semirings. In Gao, Y; Lu, H; Seki, S; Yu, S. Developments in Language Theory. Berlin Heidelberg (Germany): Springer-Verlag, 2010, s. 279-290. ISBN 978-3-642-14454-7. info
 • KLÍMA, Ondřej a Jorge ALMEIDA. A counterexample to a conjecture concerning concatenation hierarchies. Information Processing Letters. Elsevier, 2009, roč. 110, č. 1, s. 4 - 7. ISSN 0020-0190. info
 • KLÍMA, Ondřej. Complexity issues of checking identities in finite monoids. Semigroup Forum. Springer-Verlag, 2009, roč. 79, č. 3, s. 435-444. ISSN 0037-1912. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Polynomial Operators on Classes of Regular Languages. In Algebraic Informatics. Berlin Heidelberg (Germany): Springer-Verlag, 2009, s. 260-277. ISBN 978-3-642-03563-0. info
 • KLÍMA, Ondřej. Piecewise Testable Languages via Combinatorics on Words. In Proceedings WORDS 2009. 2009, 6 s. URL info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Literal varieties of languages induced by homomorphisms onto nilpotent groups. In Language and Automata Theory and Applications. Berlin Heidelberg (Germany): Springer-Verlag, 2008, s. 299-310. ISBN 978-3-540-88281-7. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Literally idempotent languages and their varieties - two letter case. In Automata and Formal Languages. Budapest: Computer and Automation research Institute, Hungarian Academy of Science, 2008, s. 220-231, 11 s. ISBN 978-963-311-367-7. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. On varieties of literally idempotent languages. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications. Francie, 2008, roč. 42, č. 3, s. 583-598. ISSN 0988-3754. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. On varieties of meet automata. Theoretical Computer Science. Amsterdam, Nizozemí: Elsevier, 2008, roč. 407, 1-3, s. 278-289. ISSN 0304-3975. info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Hierarchies of piecewise testable languages. In Developments in Language Theory. Berlin Heidelberg (Germany): Springer-Verlag, 2008, s. 479-490. ISBN 978-3-540-85779-2. info
 • KLÍMA, Ondřej, Denis THERIEN a Pascal TESSON. Dichotomies in the Complexity of Solving Systems of Equations over Finite Semigroups. Theory of Computing Systems. New York: Springer, 2007, roč. 40, č. 3, s. 263-297. ISSN 1432-4350. URL info
 • KLÍMA, Ondřej a Libor POLÁK. Splitting conditions for classes of meet automata. In Proceedings AutoMathA 2007, June 18-22, 2007, Palermo, Italy (CD). Palermo, Italy: University Palermo, 2007, s. 1-12. info
 • KLÍMA, Ondřej, Benoit LAROSE a Pascal TESSON. Systems of Equations over Finite Semigroups and the #CSP Dichotomy Conjecture. In Mathematical Foundations of Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2006, s. 584-595. ISBN 978-3-540-37791-7. info
 • KLÍMA, Ondřej. Unification Modulo Associativity and Idempotency Is NP-complete. In Mathematical Foundations of Computer Science 2002:27th International Symposium. Berlin: Springer-Verlag, 2002, s. 423-432. Lecture Notes in Computer Science, 2420. ISBN 3-540-44040-2. info
 • KLÍMA, Ondřej a Jiří SRBA. Matching Modulo Associativity and Idempotency is NP-Complete. In Mathematical Foundation of Computer Science 2000, 25th International Symposium. Berlin: Springer-Verlag, 2000, s. 456-466. Lecture Notes in Computer Science, 1893. ISBN 3-540-67901-4. info
 • KLÍMA, Ondřej. On the solvability of equations in semigroups with $x^r=x$. In Proceedings of 58th Workshop on General Algebra "58. Arbeitstagung Allgemeine Algebra". Klagenfurt: Verlag Johannes Heyn, 2000, s. 237-246. Contributions to General Algebra 12. ISBN 3-85366-951-4. info
 • ČERNÁ, Ivana, Jiří SRBA a Ondřej KLÍMA. Pattern Equations and Equations with Stuttering. In SOFSEM'99: Theory and Practise of Informatics. Heidelberg: Springer, 1999, s. 369-378. ISBN 3-540-66694-X. info

13. 7. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info