Mgr. Daniela Halámková


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Daniela Halámková, roz. Kurečková
  Datum narození: 26. 8. 1992
  Místo narození: Košice, Slovenská republika
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU, Arne Nováka 1, Brno 602 00
Funkce na pracovišti
 • studentka postgraduálního studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 - 2016: Psychologie, jednooborové magisterské studium; udělen titul Mgr; Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
 • Diplomová práce: Teória slabej centrálnej koherencie a špecifiká rozpoznávania tvárí u ľudí s poruchou autistického spektra: kvaziexperiment s použitím eye-trackingu
Přehled zaměstnání
 • srpen 2016 - červenec 2017: Psycholog na střední škole pro žáky s postižením
 • říjen 2015 – pořád trvá: Lektor akreditovaných kurzů ve společnosti Vzdělávání s.r.o.
 • říjen 2013 – červen 2016: Osobní asistent na volný čas pro žáka s poruchou autistického spektra (PAS) a lehkým mentálním postižením (LMP)
 • září 2014 – červen 2015: Asistent pedagoga na běžné základní škole ve třídě s žáky s PAS, LMP, specifickými poruchami učení
 • 2013 – 2014: Asistent výzkumného týmu v experimentálním centru pro výzkum náboženství
Pedagogická činnost
 • Výuka předmětu PSX_114 Autism Spectrum Disorders.
 • Výuka vybraných seminářů předmětu PSA_022 Pedagogická psychologie I. a PS_BA004 Úvod do psychologie.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblast zájmu: změny ve vnímání u osob s poruchou autistického spektra, eye tracking, teorie slabé centrální koherence
 • Publikační činnost spojená s výstupy z uvedené výzkumné činnosti je uvedena na: https://is.muni.cz/auth/osoba/399781#publikace
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 15. 1. 2018 – 16. 3. 2018: Freie University of Berlin, Berlin, Erasmus+, DEU
  • The aim of the traineeship is imparting state-of-the-art knowledge in collecting and analysing eye movement data. The primary focus will be on providing hands-on experience with SMI remote eye tracking devices and eye tracking glasses.
Univerzitní aktivity
 • Členství v redakční radě časopisu PsychoLogOn.
Vybrané publikace
 • HALÁMKOVÁ, Daniela. Comparing neurotypical adults differing in their position on the autism spectrum - a qualitative analysis of eye movements. Diskuze v psychologii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie, 2020, roč. 2, č. 1, s. 7-12. ISSN 2694-8338. doi:10.5507/dvp.2020.004. URL info
 • ŠAŠINKA, Čeněk, Zdeněk STACHOŇ, Alžběta ŠAŠINKOVÁ, Pavel UGWITZ, Daniela HALÁMKOVÁ, Jiří ČENĚK, Vojtěch JUŘÍK a Stanislav POPELKA. COMPARISON OF EXTRINSIC AND INTRINSIC VISUALIZATION METHODS: EXPLORATIVE EYETRACKING DATA ANALYSIS. In Temenoujka Bandrova, Milan Konečný, Silvia Marinova. 8th International Conference on Cartography & GIS: PROCEEDINGS VOL.1. Nessebar, Bulgaria: Bulgarian Cartographic Association, 2020. s. 42-48. ISSN 1314-0604. info
 • HALÁMKOVÁ, Daniela. Eye tracking vo výskume porúch autistického spektra: súčasný stav diskusie. In Sabová, L. Zborník z konferencie „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií VII“. Bratislava: STIMUL, Bratislava 2020, 2020. s. 86-91. ISBN 978-80-8127-300-1. URL info
 • KUREČKOVÁ, Daniela. O tom, ako metodologické chyby ovplyvňujú životy. In Psychologon. Brno: Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2015. s. 1-5. ISSN 1805-7160. URL info

25. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info