MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. et MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie FNO a LF OU
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 28. 3. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Propojení preklinického a klinického výzkumu v orofaciální oblasti
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D. (Stomatologická klinika LF UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové)
doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D. (Stomatologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň)
doc. Mgr. Jan Křivánek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 10. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D. (Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie LF UP a FN Olomouc)
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. (Ústav histologie a embryologie 1. LF UK)
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. (Fakulta veterinárního lékařství, VFU Brno)
dr hab.n.med. Tadeusz Morawiec (Medical University of Silesia Katowice, Poland)
Stanovisko komise Stanovisko komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info