prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Obor řízení Hospodářská politika
Fakulta zajišťující řízení Ekonomicko-správní fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 8. 2017
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 1. 2018 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. (VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 2. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info