doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Obor jmenování Hospodářská politika
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 29. 8. 2017
Složení komise
Předseda prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h.c. (VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta)
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. (VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 1. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 12. 2. 2018
Datum zasedání VR MU 3. 4. 2018
Stav řízení Vědecká rada MU souhlasí s návrhem, návrh předložen ministrovi
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info