doc. RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

docent – Katedra počítačových systémů a komunikací


kancelář: A406
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 1878
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 12. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Examining and exploiting randomness for cryptography
Důvod pro omezení zveřejnění práce: The full-texts of selected articles are excluded to avoid copyright violation and are only available in the printed version
Oponenti habilitační práce Prof. Ross Anderson (University of Cambridge, UK)
Prof. Dr. Kenneth Paterson (University of London, UK; ETH Zurich, Switzerland)
Prof. Krzysztof Pietrzak (Institute of Science and Technology Austria, Austria)
Prof. Vincent Rijmen (KU Leuven, Belgium)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. RNDr. Otokar Grošek, Ph.D. (FEL STU Bratislava)
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (FIT VUT v Brně)
doc. Mgr. Jan Obdržálek, PhD. (Fakulta informatiky MU)
prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (MFF UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info