prof. PhDr. Josef Krob, CSc.


kancelář: bud. A/A.114
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Filozofická fakulta
Obor řízení Filozofie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 9. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 10. 6. 2004
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Fischer, DrSc. (AV ČR Praha)
prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. (FF UK Bratislava)
prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc. (FF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 10. 6. 2004
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 26. 10. 2004