doc. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.


Kancelář: C504
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6991
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Radek Pelánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Experimental Research in Explicit Model Checking
Datum zahájení 12. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Mária Bieliková, Ph.D. (FIIT STU v Bratislavě)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT v Brně)
prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
doc. Ing. Petr Tůma, Dr. (MFF UK v Praze)
Oponenti prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Kim G. Larsen (Aalborg University)
Salvatore La Torre (University of Salerno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 3. 2011
Datum zasedání VR fakulty 25. 3. 2011
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info