MUDr. Martin Formánek, Ph.D.

Klinika dětské otorhinolaryngologie


e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Městská nemocnice Ostrava
Obor řízení Otorinolaryngologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 27. 7. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Prekancerózy a karcinom hrtanu
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole)
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFU K a UNB)
doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc)
Posudky oponentů Posudek oponenta
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole)
Členové doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV)
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Prof. Dr. med. Johannes Zenk (Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Augsburg)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martin Formánek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNO a LF OU
Obor řízení Otorinolaryngologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 7. 4. 2022
Datum ukončení řízení 7. 11. 2022
Habilitační práce (veřejná část) Pokročilá diagnostika a léčba onemocnění hrtanu
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Richard Salzman, Ph.D. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Olomouc)
doc. MUDr. Miroslav Tedla, PhD. (Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB)
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D. (Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 1. 9. 2022 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Betka, DrSc., FCMA (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol, Praha)
Členové doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. (Klinika otorinolaryngologická 3. LF UK a FNKV)
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Prof. Dr. med. Johannes Zenk (Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Augsburg)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info