Mgr. Matúš Chvojka


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Supramolekulární chemiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborný pracovník

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 451024
Interní informace Portál MU IS MU