prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jiří Špička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 25. 6. 2009
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Politika v životě a díle Franceska Petrarky
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Pavol Koprda, CSc. (FF UKF Nitra)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (FF MU)
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (FF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 11. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (FF MU)
Členové dr hab. Cezary Bronowski, prof. UMK (Uniwersytet M.Kopernika, Toruń)
prof. PhDr. Jiří Šrámek, CSc. (FF MU)
doc. PhDr. František Hruška, CSc. (FF UK Bratislava)
doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (FF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 11. 3. 2010
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 3. 8. 2016
Datum ukončení řízení 5. 12. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc. (Univerzita K. Filozofa v Nitře)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. dr hab. Piotr Salwa (Univerzita Varšava)
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (Univerzita Karlova)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 4. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info