prof. PhDr. Karel Pala, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Karel Pala, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 29. 4. 2016
Datum ukončení řízení 19. 6. 2017
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 9. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Marie Duží, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (MFF UK Praha)
doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (ÚJČ AV ČR)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 11. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 6. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info