doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Petr Bob, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení UK Praha, 1. lékařská fakulta
Obor řízení Obecná psychologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 6. 6. 2005
Datum ukončení řízení 30. 1. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Dissociation, Chaos and Self-organizing Principles of Consciousness
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Pavel Balcar, CSc. (UK - 3. LF)
doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. (UK - FF)
prof. Dr. Karl Toifl (Medical University Vienna)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 1. 2006
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. PhDr. Pavel Balcar, CSc. (UK - 3. LF)
prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. (Fakultní nemocnice Bulovka, Praha)
prof. MUDr. Miloslav Kukleta, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. PhDr. Jan Vymětal (UK - 1. LF)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 1. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info