prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 27. 1. 2009
Datum ukončení řízení 1. 9. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Politická opozice v teorii a středoevropské praxi
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (MU Fakulta sociálních studií)
doc. JUDr. Jan Kysela, Ph.D. (UK Praha Právnická fakulta)
prof. Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński , Krakow)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (UK Praha - Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni - Filozofická fakulta)
prof.Marek Bankowicz (Uniwersytet Jagielloński, Krakow)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2009
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 8. 2017
Datum ukončení řízení 23. 5. 2019
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 1. 2018 | Hodnocení Přednášky | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (Fakulta sociálních studií MU)
Členové prof. Marek Bankowicz (Institut politologie a mezinárodních vztahů, Jagellonská univerzita v Krakově)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (Fakulta sociálních studií MU)
prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D. (CEVRO Institut, o.p.s.)
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 2. 3. 2018
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 10. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info