doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu – Biochemický ústav


Kancelář: bud. A16/321
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7930
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Lékařská chemie a biochemie
Habilitační práce (veřejná část) Význam a využití biochemických vyšetření v biomedicínském a klinickém výzkumu
Datum zahájení 5. 4. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, ph.D. (UK - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Oponenti doc. MUdr. Milan dastych, CSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Juraj Ševčík, ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. Ing. Ivan Mikšík, drSc. (AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2011
Datum zasedání VR fakulty 20. 10. 2011
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info