doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu – Biochemický ústav


Kancelář: bud. A16/321
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 7930
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Lékařská chemie a biochemie
Habilitační práce (veřejná část) Význam a využití biochemických vyšetření v biomedicínském a klinickém výzkumu
Datum zahájení 5.4.2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. Ing. Zdeňka Ďuračková, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Jiří Wilhelm, ph.D. (UK - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Vladimír palyza, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Oponenti doc. MUdr. Milan dastych, CSc., MBA (MU - Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Juraj Ševčík, ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. Ing. Ivan Mikšík, drSc. (AV ČR Praha)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 5.10.2011 16:00
Datum zasedání VR fakulty 20.10.2011
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.12.2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info