doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.

vedoucí katedry – Katedra dějin státu a práva


kancelář: 313
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5231
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Dějiny státu a práva
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 4. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Na rukopis se vztahuje licence vydavatele Wolters Kluwer CZ.
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. (Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni)
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info