doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.


Kancelář: 313
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5231
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Právnická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor habilitace Dějiny státu a práva
Habilitační práce (veřejná část) Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Na rukopis se vztahuje licence vydavatele Wolters Kluwer CZ.
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 8.9.2016
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Oponenti prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc. (Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni)
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum a čas přednášky pro odbornou veřejnost 6.12.2016 16:40
Datum zasedání VR fakulty 7.2.2017
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1.4.2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info