doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.


Kancelář: 313
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5231
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Právnická fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D., LL.M. Eur.Int.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor habilitace Dějiny státu a práva
Habilitační práce (veřejná část) Práce a její právní regulace v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Na rukopis se vztahuje licence vydavatele Wolters Kluwer CZ.
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 8. 9. 2016
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
doc. JUDr. Jiří Bílý, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, Ph.D., LL.M. (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě)
prof. JUDr. Eduard Vlček, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
Oponenti prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc. (Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni)
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzita Karlova v Praze)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 12. 2016
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 7. 2. 2017
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info