doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 4. 2014
Datum ukončení řízení 1. 4. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Farmakoterapie v komplexní léčbě kolorektálního karcinomu
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. (lékařská fakulta plzen)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 6. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. (1. lékařská fakulta UK a FTN Praha)
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. (1. LF UK a VFN Praha)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (FN a LF UK Hradec Králové)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info