doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.

docent – Hydrobiologie


kancelář: bud. D32/314
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4194
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Hydrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 31. 3. 1999
Datum ukončení řízení 30. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Bioindikace stavu a kvality prostředí tekoucích vod
Oponenti habilitační práce doc.RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (JU České Budějovice, VÚ rybářský a hydrobiologický Vodňany)
RNDr. Josef K. Fuksa, CSc. (VÚ vodohospodářský TGM Praha)
Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (Botanický ústav AV ČR, prac. Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 4. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof.RNDr. František Kubíček, CSc. (Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta)
Členové doc.RNDr. Zdeněk Adámek, CSc. (JU České Budějovice, VÚ rybářský a hydrobiologický Vodňany)
prof.Ing. Jiří Matoušek, DrSc. (VUT Brno, Chemická fakulta)
doc. RNDr. Edmund Sedlák, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc.RNDr. Ivo Sukop, CSc. (MZLU Brno, Ústav rybářství a hydrobiologie, prac. Lednice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 6. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info