prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

profesor – Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií


kancelář: 4.47
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4411
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Funkce
 • profesor, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1988: Mgr., obor český jazyk a literatura - dějepis, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (UJEP)
 • 2008: LL.M. in Corporate Law, Nottingham Trent University/Právnická fakulta MU
 • 1989: PhDr., obor dějepis, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 1996: Ph.D. v oboru politologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 1996: Doc. pro obor politologie, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 2002: Prof. pro obor politologie (Masarykova univerzita)
Přehled zaměstnání
 • 1988–1989: historik, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži
 • 1990: redaktor deníku Lidová demokracie
 • 1990: redaktor nakladatelství Atlantis
 • 1990–1991: asistent, Katedra ekonomie a politologie, Filozofická fakulta MU
 • 1991–2002: odborný asistent, docent, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií MU (do roku 1997 Filozofická fakulta)
 • 1993–2002: vedoucí Katedry politologie, Fakulta sociálních studií MU(do roku 1997 Filozofická fakulta)
 • 1996–2004, 2012: ředitel Mezinárodního politologického ústavu MU
 • od 2002: profesor Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií MU
 • 2002–2004: vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií MU
 • 2002–2004: proděkan pro zahraniční vztahy a doktorské studium, Fakulta sociálních studií MU
 • 2004–2011: ředitel Institutu pro srovnávací politologický výzkum, Fakulta sociálních studií MU
 • 2004: děkan Fakulty sociálních studií MU
 • 2004–2011: rektor Masarykovy univerzity
 • 2011–2012: prorektor pro akademické záležitosti MU
 • 2011–2012: hlavní vědecký poradce předsedy vlády, Úřad vlády ČR
 • 2012–2013: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
 • od 2013: poslanec PS PČR
 • od 2021: předseda vlády ČR
Vědecká činnost
 • Zaměření na srovnávací politologii, politické strany a zájmové skupiny, politickou dimenzi náboženství a evropskou politiku.
 • Autor 20 knižních monografií, více než 400 odborných prací a dalších popularizačních textů.
Výzkumné projekty (výběr)
 • 1995–1996: Právo politických stran (Grantová agentura ČR) - spoluřešitel
 • 1995: Politické zprostředkování zájmů (Vzdělávací nadace Jana Husa) - řešitel
 • 1996–1997: Politické strany v západních demokraciích (Grantová agentura ČR) - řešitel
 • 1996: Zájmové skupiny v politice (Vzdělávací nadace Jana Husa) - řešitel
 • 1996–1997: Politický extremismus v České republice (Ministerstvo vnitra ČR) - řešitel
 • 1996–1998: Sociální trendy (Grantová agentura ČR, K 120) - člen řešitelského týmu, vedoucí politologické části
 • 1997–1999: Moderní politická teorie (Vzdělávací nadace Jana Husa) - řešitel
 • 1997–2000: European Political Integration (Jean Monnet Project/EU) - řešitel
 • 1998–1999: Projekt "Aufbruch": Positionierung der Kirchen in Ost- und Mitteleuropa - řešitel tematického okruhu "Religion und nationale Identität" pro ČR
 • 2000–2002: Moravský katolicismus ve 20. století (Grantová agentura ČR) - řešitel
 • 2001–2003: Volební reformy a stranické systémy (Grantová agentura ČR) - člen řešitel. týmu
 • 2001–2002: Kirche und Gesellschaft in 20. Jahrhundert (Robert Bosch Stiftung) - spoluřešitel
 • 2001–2003: Church and Education in Europe (International Federation of Catholic Universities, Paris, prof. K. G. Ballestrem) - vedoucí týmu pro ČR
 • 2002–2005: European Studies Research und Education Development (European Commision, Jean Monnet Project) - řešitel (Jean Monnet Chair)
 • 2004–2009: Političtí aktéři v procesu europeizace a internacionalizace politického prostoru v ČR (Program Moderní společnost a její proměny, Ministerstvo práce a sociálních věcí) - řešitel
 • 2005–2007: Český politický katolicismus v letech 1848–2005 (Grantová agentura ČR) - spoluřešitel
 • 2005–2011: Politické strany a reprezentace zájmů v moderních demokraciích (výzkumný záměr) - hlavní řešitel
Členství v akademických, vědeckých a poradních orgánech (výběr)
 • 1994–2016: člen redakční rady, redakčního kruhu, Politologický časopis
 • 1995–2002: člen oborové rady Politologie, Fakulta sociálních věd UK v Praze
 • 1995–1997: předseda redakční rady, Politologické studie (SPFFBU, řada T)
 • od 1996: člen oborové rady Politologie, Fakulta sociálních studií MU
 • 1997–2010: člen oborové rady Politologie, Filozofická fakulta UP v Olomouci
 • 1997–2002: předseda redakční rady, Politika v České republice
 • 1997–1998: člen Vědecké rady Vojenské akademie v Brně
 • 1997–2003: člen komise "právní vědy, politologie", Grantová agentura ČR
 • 1997–2000: člen Vědecké rady, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
 • 1997–2010: člen výboru České společnosti pro politické vědy
 • od 1998: člen Vědecké rady Fakulty sociálních studií MU
 • od 1998: člen Vědecké rady Masarykovy univerzity
 • 1999-2015: člen redakční rady, German Policy Studies/Politikfeldanalyse (USA)
 • 1999–2002: člen Vědecké rady Ústavu strategických studií MU
 • 2000–2006: místopředseda České společnosti pro politické vědy
 • 2000–2004: předseda Pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise ČR
 • 2001-2012: Permanent Senior Fellow, Center for European Integration Studies (ZEI), Bonn (SRN)
 • 2002–2004: člen oborové rady politologie, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2002–2018: člen oborové komise Teorie areálových studií, Filozofická fakulta MU
 • 2002–2004: člen Akreditační komise ČR (jmenován vládou ČR)
 • 2003-2021: člen oborových komisí Historie (obecné dějiny a české dějiny), Filozofická fakulta MU
 • 2003–2013: člen Vědecké rady Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2004–2007: člen Vědecké rady Ústavu mezinárodních vztahů, Praha
 • 2005–2007: předseda Brněnského centra evropských studií (BCES)
 • 2005-2019: člen Akademické rady Academie Rerum Civilium - Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně
 • 2005–2009: místopředseda České konference rektorů
 • 2006–2010: člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
 • 2006–2011: člen Akademického sněmu Akademie věd ČR
 • 2006–2010: člen Vědecké rady Ministerstva zahraničních věcí ČR
 • 2007-2020: člen Akademické rady CEVRO Institutu, Praha
 • od 2007: člen oborové rady Mezinárodních teritoriálních studií, Fakulta sociálních studií MU
 • 2007–2011: člen Vědecké rady Univerzity Komenského v Bratislavě (SR)
 • 2007–2012: člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (zvolen Senátem na návrh Poslanecké sněmovny PČR)
 • 2007–2009: člen European University Council for the Jean Monnet Action, Evropská komise, Brusel
 • 2007–2013: člen Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
 • 2008–2014: člen (od 2011 místopředseda) Rady pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2009–2012: člen Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání
 • 2009–2011: předseda České konference rektorů
 • 2009–2011: člen Rady Evropské univerzitní asociace (EUA)
 • 2012–2020: člen Univerzitní rady Universität Regensburg, SRN)
Ocenění (výběr)
 • 2004: Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně
 • 2004: Cena rektora Wroclavské univerzity za vědecký přínos
 • 2005: Medaile prezidenta Bulharské republiky
 • 2006: Medaile Evropské univerzitní asociace
 • 2010: Prof. h.c., Kharkiv National University of Economics
 • 2010: Zlatá medaile Vysokého učení technického v Brně
 • 2011: Zlatá plaketa prezidenta republiky
 • 2019: Zlatá medaile Masarykovy univerzity

3. 7. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info