MUDr. Jan Blatný, Ph.D.


Telefon: 532 23 4244, 4428
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení
Obor habilitace Pediatrie
Habilitační práce (veřejná část) Poruchy krevního srážení (nejen) u dětí
Datum zahájení 5. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. Dr. Philippe de Moerloose (Internal Medicine Department of the University Hospital of Geneva)
Oponenti prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. (Fakultní nemocnice Ostrava -Krevní centrum Ostrava)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2018
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum ukončení

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info