MUDr. Jan Blatný, Ph.D.


Telefon: 532 23 4244, 4428
E‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jan Blatný, Ph.D.
Obor řízení Pediatrie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 5. 12. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Poruchy krevního srážení (nejen) u dětí
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Praha)
doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2018 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2. Lékařská fakulta UK a FN Motol Praha)
prof. Dr. Philippe de Moerloose (Internal Medicine Department of the University Hospital of Geneva)
doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D. (Dětská klinika LF UP a FN Olomouc)
Stanovisko komise Stanovisko Komise

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info