prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Fakulta sociálních studií
Obor řízení Politologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sociálních studií
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 30. 9. 2002
Datum ukončení řízení 1. 6. 2004
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2003
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové prof. JUDr. Vladimír Čermák (Ústavní soud ČR)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
doc. PhDr. Michal Klíma, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info