Mgr. Michal Petr


Kancelář: 333
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5887
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Michal Petr nar. 4. 2. 1982 Přerov svobodný
Pracoviště
 • Odbor výzkumu Masarykova univerzita – rektorát Zerotinovo namesti 9 601 77 Brno
Funkce na pracovišti
 • manažer pro evaluaci výzkumu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Historické vědy, magisterský studijní program, abs. 2007 obor historie obor archeologie
Přehled zaměstnání
 • 1. 1. 2008 – 31. 4. 2011: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, historik kurátor, samostatná tvorba odborného i technického scénáře expozice o dějinách města Opavy, samostatná koordinace odborné i technické stránky celého projektu vzniku expozice, úspěšné dokončení – vznik nové stálé expozice o dějinách města Opavy s názvem Cesta města, organizace dalšího života expozice, výstavy; práce v oboru historie, samostatná organizace časových výstav, práce v kultuře.
 • 1. 10. 2007 – 31. 12. 2007: Magistrát města Opavy, práce na scénáři expozice o dějinách města v Obecním domě.
 • 2002 – 2006: Národní památkový ústav v Ostravě, oddělení archeologie, technik na archeologickém výzkumu (dokumentace, organizace práce).
 • 2006: Masarykova univerzita v Brně, Filosofická fakulta, Ústav archeologie a muzeologie, práce při studiu – Geografické informační systémy (GIS), prostorová analýza osídlení Dolního Rakouska, digitalizace, statistické analýzy.
Mimouniverzitní aktivity
 • - Sport: držitel licence MŠMT – Instruktor cyklistiky držitel licence MŠMT – Instruktor lyžování - Soukromé projekty www.nedostavenatrat.estranky.cz – publikace diplomové práce
Vybrané publikace
 • KULCZYCKI, Emanuel, Tim C. E. ENGELS, Janne PÖLÖNEN, Kasper BRUUN, Marta DUŠKOVÁ, Raf GUNS, Robert NOWOTNIAK, Michal PETR, Gunnar SIVERTSEN, Andreja ISTENIČ STARČIČ a Alesia ZUCCALA. Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. Scientometrics, Springer, 2018, roč. 116, č. 1, s. 463–486. ISSN 0138-9130. doi:10.1007/s1119-018-2711-0. URL info
 • PETR, Michal a Alena BOROVCOVÁ. Opava železniční : 160 let od příjezdu prvního vlaku. Opava: Opavská kulturní organizace, 2014. 140 s. Opavská kulturní organizace. ISBN 978-80-905396-9-3. info
 • PETR, Michal. Obecní dům v Opavě. Vlastivědné listy 1, Opava: Matice Slezská, 2011. s. 48. ISSN 1213-3140. info
 • PETR, Michal. Geografická a archeologicko-prostorová data z Rakouska a možnosti jejich využití. In Jiří Macháček. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 242-262, 20 s. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • PETR, Michal. Analýza pravěkých a raně historických nálezů z povrchových sběrů v okolí Břeclavi. In Jiří Macháček. Počítačová podpora v archeologii 2. Brno: Masarykova univerzita Brno; Archeologický ústav AVČR, Praha, v. v. i.; Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 206-241, 36 s. ISBN 978-80-254-1781-2. info
 • PETR, Michal. Železniční trať Opava – Trenčín jako doklad kolapsu soukromé výstavby železnic v 70. letech 19. století. Vlastivědný sborník Novojičínska, 2008, roč. 58, s. 140-152. ISSN 1214-8032. info

9. 11. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info