Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

proděkan pro studijní záležitosti v bakalářském a navazujícím magisterském cyklu Filozofické fakulty


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.310
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5170
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Josef Šaur, Ph.D., narozen 3. 9. 1981 v Hodoníně, ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Ústav slavistiky FF MU
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
 • Garant bakalářského studijního programu Ruská studia
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2014: Ph.D., obor Historie – obecné dějiny; disertační práce: Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén)
 • 2006: Mgr, obor Historie a Ruský jazyk a literatura; diplomová práce: Jan Evangelista Purkyně a Lužičtí Srbové
Přehled zaměstnání
 • od 2010: FF MU, Ústav slavistiky, odborný asistent
 • 2012–2015: FF MU, Centrum pro komplexní inovaci studijních oborů, koordinátor odborných aktivit
 • 2010–2012: FF MU, Centrum dalšího vzdělávání učitelů ruštiny, projektový manažer
 • 2009-2012: FF MU, Centrum filologicko-areálových studií, projektový manažer
Pedagogická činnost
 • Ruská literatura 20. století
 • Dějiny Ruska
 • Současné Rusko
 • Přehled ruské literatury I a II
 • Ruské umění a kultura
 • Ruské politicko-společenské myšlení
 • Slovanské areály
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2016–2018: spoluřešitel projektu GAMU Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe (MUNI/M/0921/2015)
 • 2012: řešitel grantu děkana FF MU Vznik tzv. státní školy v ruské historiografii
 • 2009: řešitel grantu děkana FF MU Kořeny a formování ruského liberalismu
 • 2008: hlavní řešitel grantu FRVŠ 545/2008/G Politické ideologie 19. a počátku 20. století
Akademické stáže
 • 2007: krátkodobý výzkumný pobyt, Vídeň, Rakousko
 • 2006: XV. ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu, Budyšín, SRN
 • 2004: XIV. ferialny kurs za serbsku rěč a kulturu, Budyšín, SRN
 • 2004: měsíční stáž na Nižnonovgorodské státní univerzitě N. I. Lobačevského, Nižní Novgorod, Rusko
Mimouniverzitní aktivity
 • člen České asociace slavistů
 • člen Literárněvědné společnosti
 • 2009–2011: člen předsednictva Společnosti přátel Lužice
 • 2008–2009: šéfredaktor Česko-lužického věstníku
 • 2005–2012: redaktor Česko-lužického věstníku
Ocenění vědeckou komunitou
 • od 2016: člen redakční rady Slovanského přehledu
 • od 2015: člen Výzkumného centra dějin východní Evropy při HÚ AV ČR
 • od 2008: výkonný redaktor časopisu Novaja rusistika
Vybrané publikace
 • ŠAUR, Josef a Jiří GAZDA. Slavonic Brothers? Current Language, Literature and Cultural Interaction Between Russia and the Czech Republic in Light of the Security Issue. In Jan Holzer, Miroslav Mareš. Czech Security Dilemma. Russia as a Friend or Enemy? Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2020. s. 177-196. New Security Challenges. ISBN 978-3-030-20546-1. doi:10.1007/978-3-030-20546-1_5. URL info
 • ŠAUR, Josef. Ruské liberální myšlení 50. a 60. let 19. století : historiografie konceptualizace (do rozpadu SSSR). Slovanský přehled. Academia, 2019, roč. 105, č. 3, s. 365-396. ISSN 0037-6922. URL URL info
 • VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ a Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 248 s. 100 let Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9116-0. URL info
 • ŠAUR, Josef. Aktual'nyje processy v češskoj recepcii russkoj literatury (2012-2016). In V. Avramova, A. Penčeva, G. Gočev, S. Georgijeva, I. Vladova, V. Nikolova (eds). Rusistika: včera, segodnja, zavtra. Sbornik dokladov jubilejnoj meždunarodnoj naučnoj konferencii (Sofija, 29 ijunja - 2 ijulja 2017 g.). Sofija: Obščestvo rusistov Bolgarii, 2018. s. 593-600. ISBN 978-619-91044-0-8. info
 • ŠAUR, Josef. Cennostnaja napravlennost’ pozdnich literaturno-kritičeskich rabot P.V. Annenkova i ich vremennoj kontekst. Slavia : časopis pro slovanskou filologii. 2018, roč. 87, 1-3, s. 325-335. ISSN 0037-6736. info
 • ŠAUR, Josef. Continuity as a Value in the Works of Pavel V. Annenkov in the late 1850s and early 1860s. Studia Slavica Savariensia. Szombathely, 2018, Neuveden, 1-2, s. 214-220. ISSN 1216-0016. doi:10.17668/SSS.2018.1-2.214. info
 • ŠAUR, Josef. K charakteristickým rysům literárněkritických prací P. V. Anněnkova. Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 2, s. 75-84. ISSN 1212-1509. doi:10.5817/SL2017-2-8. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Přehled českých bádání o dějinách ruské literatury po roce 1945 (syntézy a lexikony). Slovanský přehled. Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 103, č. 3, s. 643-670. ISSN 0037-6922. info
 • ŠAUR, Josef, Ivo POSPÍŠIL, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina Judith KRULIŠOVÁ, Eliška GUNIŠOVÁ, Magdaléna Marie SEDLÁČKOVÁ, Jana ŠUPOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Anna LAHODOVÁ, Michael ALEXA, Pavel PILCH, Iveta BŮŽKOVÁ, Lenka ŠMÍDKOVÁ, Anastasiia MARTÍNKOVÁ a Jekaterina KUDRAJVCEVA. Generační konflikt ve slovanských literaturách a kulturách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 227 s. ISBN 978-80-210-8410-0. info
 • ŠAUR, Josef. Neskol‘ko zamečanij kasatel’no tematičeskogo napravlenija rusistiki (na osnove analýza statej v naučných žurnalach). Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2016, roč. 9, č. 2, s. 139-146. ISSN 1803-4950. Digitální knihovna FF info
 • ŠAUR, Josef. Izobraženije gosudarstva v sovremennoj russkoj literature (T. Tolstaja i V. Sorokin). Studia Slavica Savariensia. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképz5o Főiskola Szláv Filológiai Intézete, 2016, Neuveden, 1-2, s. 378-385. ISSN 1216-0016. doi:10.17668/SSS.2016.1-2.378. info
 • ŠAUR, Josef. Historiografické fugu aneb Historik labužníkem. In Hanuš, Jiří. Historická kniha mého srdce. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. s. 116-126. ISBN 978-80-7325-354-7. info
 • ŠAUR, Josef. K jednomu středoevropskému pojetí Ruska (Josef Holeček). In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 405-411. ISBN 978-80-905336-7-7. info
 • ŠAUR, Josef. Hanobitelům Ruska. Několik postřehů k otázce, jak básníci obhajují ruskou politiku. In Hanuš, Jiří a kol. Rusko a Západ : eseje o (ne) porozumění. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 69-84. Quaestiones quodlibetales ; no. 26. ISBN 978-80-7325-370-7. info
 • ŠAUR, Josef, Michal PRZYBYLSKI, Ivo POSPÍŠIL, Pavel PILCH, Eliška GUNIŠOVÁ, Jaroslava SMEJKALOVÁ, Lenka PAUČOVÁ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Nela MARTINKOVÁ a Anton Nikolajevič SOMOV. Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-8068-3. info
 • ŠAUR, Josef. Boris N. Čičerin o ruských dějinách (státní škola jako historiografický a společenský fenomén). Vydání první. Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015. 298 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 439. ISBN 978-80-210-8051-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8051-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Denis I. Fonvizin jako politický myslitel. In Kostincová, Jana. Dialog kultur VIII. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015. s. 188-196. ISBN 978-80-7435-621-6. info
 • ŠAUR, Josef. Za carja i protiv něgo. Boris N. Čičerin kak storonnik pravovogo gosudarstva i protivnik radikalizma. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2014, roč. 7, č. 1, s. 125-137. ISSN 1803-4950. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Druhý život Borise N. Čičerina: přišel již čas na syntézu? In Przybylski, Michal; Šaur, Josef a kolektiv. Mladá slavistika : současné trendy ve výzkumu slovanských literatur, jazyků a kultur. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 119-134. ISBN 978-80-210-7490-3. info
 • ŠAUR, Josef. Filologicko-areálová studia: zkušenosti a perspektivy. In Pavera, Libor; Pospíšil, Ivo a kolektiv. Filologie, areál a praxe: Inovativnost v současných filologických oborech. Sv. II. 1. vyd. Praha: Verbum, 2013. s. 24-31. Inovativnost ve vědě a v praxi ; sv. 2. ISBN 978-80-905177-4-5. info
 • ŠAUR, Josef. Brněnská slavistika a evropské programy. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2013, roč. 6, Supplementum, s. 47-54. ISSN 1803-4950. Digitální knihovna FF MU info
 • ŠAUR, Josef. Z dějin moskevské samosprávy (Boris N. Čičerin). In Przybylski, Michal; Šaur, Josef. Podoby a proměny města ve slovanských a vybraných neslovanských kulturách, literaturách a jazycích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 73-82. ISBN 978-80-210-6569-7. info
 • ŠAUR, Josef. K nosným tradicím české historické rusistiky – A. V. Florovskij a J. Macůrek. In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Nosné tradice české slavistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 219-228. ISBN 978-80-210-5907-8. info
 • ŠAUR, Josef. Pojetí ruských dějin po napoleonských válkách (na příkladu N. M. Karamzina a J. P. G. Ewerse). In Pospíšil, Ivo; Šaur, Josef. Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991) : jazyk, literatura, dějiny kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 219-227. ISBN 978-80-210-5904-7. info
 • ŠAUR, Josef. Tzv. státní škola v ruské historiografii: zachycení jejích počátků a zformování v dobovém odborném tisku. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2012, roč. 98, č. 5, s. 537-573. ISSN 0037-6922. info
 • ŠAUR, Josef. Slavistické zájmy J. E. Purkyně a Lužičtí Srbové (na příkladu jeho kontaktů se Spolkem pro lužické dějiny a jazyk). Opera Slavica. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty MU, 2012, roč. 22, č. 3, s. 34-47. ISSN 1211-7676. info
 • ŠAUR, Josef. Historie a její vztah k literární vědě v historické perspektivě. Ivo Pospíšil - Josef Šaur (ed.). In Evropské areály a metodologie (Rusko, střední Evropa, Balkán a Skandinávie). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 299-304. ISBN 978-80-210-5434-9. info
 • ŠAUR, Josef. Obščestvenno-naučnyje aspekty vozniknovenija "gosudarstvennoj školy". In Heeg, Dagmar. m*OST 2009 : Oesterreichische StudierendenTagung für SlawistInnen. Austriacka Studencka Konferencja Slawistyczna. Rakouská studentská konference pro mladé slavisty. München: Sagner, O, 2011. s. 160-166. ISBN 978-3-86688-124-2. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Střední Evropa jako kulturní průsečík a Slované: tradice – perspektivy – úskalí (Několik vybraných okruhů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 113 s. ISBN 978-80-210-5607-7. info
 • ŠAUR, Josef. Historie, historiografie a literární věda. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů, 2010, roč. 3, č. 1, s. 11-18. ISSN 1803-4950. info
 • ŠAUR, Josef. Ke kořenům ruského liberalismu. Slovanský přehled. Praha: Historický ústav AV ČR, 2010, roč. 96, 1-2, s. 3-26. ISSN 0037-6922. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Areálové strategie, nacionalita, historicita/status quo a ponorné řeky dějin. In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 49-55. ISBN 978-80-210-5300-7. info
 • POSPÍŠIL, Ivo a Josef ŠAUR. Nové obnažování podstaty: česko-slovenské vztahy v trojí projekci (J. Jirásek, A. Pražák a A. Mach). In Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech (česko-slovensko-maďarské reflexe). Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 185-199. ISBN 978-80-210-5300-7. info
 • HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ a Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2009. 396 s. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2. info
 • ŠAUR, Josef. Ruské revoluce v pojetí ruské emigrace na příkladu P. N. Miljukova. In Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: CDK, 2008. s. 54-68. ISBN 978-80-7325-150-5. info
 • ŠAUR, Josef. Karel Kyas (1881-1958). Česko-lužický věstník. Praha: Společnost přátel Lužice, 2008, roč. 2008, 11-12, s. 82-83. ISSN 1212-0790. info
 • KALINA, Petr a Josef ŠAUR. Nowy sorabistiski kurs na Brnjanskej uniwersiće. Rozhlad. Serbski kulturny časopis. Bautzen, 2007, roč. 57, č. 5, s. 193-194. ISSN 0557-4250. info
 • ŠAUR, Josef. Ruské dějepisectví v pojetí Josefa Macůrka. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Series Slavica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2007, X, č. 10, s. 143-150. ISSN 1212-1509. info
 • ŠAUR, Josef. Jan Evangelista Purkyně a Lužičtí Srbové. Příspěvek k česko-lužickosrbským vztahům. Lětopis : Časopis za reč, stawizny a kulturu Lužiskich Serbow : Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur (MDO). Bautzen: Domowina-Verlag, 2007, roč. 54, č. 2, s. 39-55. ISSN 0943-2787. info
 • ŠAUR, Josef. Burian Jaroslav. In Biografický slovník českých zemí. VIII. sešit: Brun-By. Praha: Historický ústav AV ČR, Libri, 2007. s. 342-343. ISBN 978-80-7277-257-5. info
 • ŠAUR, Josef. Role štěpení a periferiality v lužickosrbských dějinách. In Muzeum Brněnska. Sborník 2007. Předklášteří, 2007. s. 107-112. ISBN 987-80-254-0372-3. info
 • ŠAUR, Josef. A. V. Florovskij (1884-1968). Slovanský přehled. Review of Central and South Eastern History. Praha: Academia, 2005, XCI, č. 1, s. 131-146. ISSN 0037-6922. info
 • ŠAUR, Josef. K česko-ruské vztahové problematice (Florovského pojetí česko-ruských kulturních vztahů v 10.-18. stoeltí). In Dialog kultur III. Ústí nad Orlicí, 2005. s. 247-253. ISBN 80-86245-15-X. info

29. 11. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info